Gå till innehåll

Fyll i vår enkät om trygghet och brott

Under några veckor i höst undersöker Klippans kommun tillsammans med polisen företagares upplevda trygghet och utsatthet för brott. Ditt deltagande är helt frivilligt, men dina svar är viktiga för vårt framtida arbete med bättre förebyggande insatser.

Företaget som skickar ut enkäten och samlar in och analyserar svaren åt oss heter Embrace Safety. Har du frågor om undersökningen, hittar du mer information via länken nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023