Gå till innehåll

Workshop med Campus Ljungbyhed den 9 november

Vid Campus Ljungbyhed finns unika möjligheter att i egen regi eller i samverkan med andra aktörer, bygga en mötesplats för utbildning, forskning, utveckling och test av framtidens teknologier och systemlösningar för fossilfritt och hållbart flyg, bemannat och obemannat.

Campus Ljungbyhed vill träffa er som har intressesfärer inom fossilfritt och hållbart flyg i en workshop för att diskutera behov av infrastruktur, önskemål om samhandlingar med andra intressenter. Campus Ljungbyhed vill bygga vidare på det som redan finns på plats i form av utbildning, forskning och utvecklingsarbete då viljan och utrymmet för tillväxt finns såväl på marken som i luften.

Välkomna till Ljungbyhed den 9 november för en workshop om samhandlingar kring fossilfritt och hållbart flyg och UAS.

  • Några av frågeställningarna som tas upp vid workshopen är:
    Vilka behov/konkreta önskemål finns kring samhandlingar för UAS relaterade utbildningar?
  • Vilka behov finns av att öva tillsammans inom blåljusverksamheter rörande olika typer av operationer?
  • Behov av test och utprovning av operationer och system i luften på en kontrollerad flygplats?
  • Andra specifika önskemål med utgångspunkt från er verksamhet?
  • Infrastrukturen som redan finns eller är på väg att etableras vid Campus Ljungbyhed innefattar:
  • Ett jetmotorlabb utrustat för utveckling och testning av framtidens hållbara flygbränslen och teknologier.
  • Ett UAS-labb för utveckling och test av obemannade flygsystem och dess tillämpningar, samt en testbädd för ”den elektrifierade flygplatsen” som ska kunna hämta in, omvandla, lagra och distribuera fossilfri energi till flygplatsens olika system.
  • Utbildning av piloter för såväl bemannade som obemannade flygplan, flygplanstekniker och andra flygrelaterade utbildningar och underhållsverksamheter.

Preliminär agenda
9 november 10.30 – 15.00
(Thulinvägen 21, 264 51 Ljungbyhed)
10.30 – 11.30 Lunds universitets Drönarskola (ADS) och UAS-labb demonstrerar något av sin verksamhet och utbildning.
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.00 Presentation av Campus Ljungbyhed och befintliga satsningar inom ”Fossilfritt och hållbart Flyg & UAS”.
13.00 – 14.00 Workshop
14.00 – 14.40 Presentation av diskussioner vid workshops
14.40 – 15.00 Sammanfattning och ”vilket blir Campus Ljungbyheds nästa steg”.

Anmälan om deltagande och önskemål om specialkost senast den 2 november till:
nina.osslen@annehem.se
Frågor kring workshopen den 9 november tar ni med:
michael.johansson@tfhs.lu.se
0761–303969
Varmt välkomna!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023