Gå till innehåll

Upphandling

Kommunernas inköpsverksamhet ska vara effektiv, omfattas av miljöhänsyn, visa på kompetens och ske i samverkan. Målet är en god totalekonomi. 

Kommunernas upphandlingar publiceras på:

Du kan efter inloggning hämta förfrågningsunderlag där.

Kommunerna använder elektroniskt upphandlingssystem. Systemet är webbaserat och används för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut. Om förfrågningsunderlag tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig. Detta för att inte missa kompletteringar och förtydliganden, som eventuellt görs under anbudstiden.

Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner samverkar i upphandlingsfrågor genom en gemensam upphandlingsverksamhet. Söderåsens miljöförbund och kommunala bolag kan också delta.

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i upphandlingssystemet är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel - ju tidigare i processen desto bättre. Förtydliganden eller justeringar av förfrågningsunderlaget kan komma att göras under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget. Ditt anbud kan annars bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i upphandlingsstödet
 • Tänk på att "Skallkrav" måste alltid kunna uppfyllas. Ett nej eller uteblivet svar innebär att hela anbudet kan förkastas.

Inom vissa områden har det redan gjorts ramavtal, men villkoren är inte så fast ställda att vi som kommun gör avrop direkt. Detta gäller bland annat bilar. Vi gör då en "miniupphandling" och erbjuder ramavtalets parter att lägga specifika erbjudanden för de tjänster/varor som vi behöver.

För avtal, som innefattar framtida prestationer, krävs alltid underskrift av firmatecknare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 december 2022