Gå till innehåll

Upphandling

 Bjuv, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner samverkar i upphandlingsfrågor genom en gemensam upphandlingsverksamhet. Söderåsens miljöförbund och kommunala bolag kan också delta

Kommunernas upphandlingar publiceras på:

Du kan efter inloggning hämta förfrågningsunderlag där.

Kommunerna använder elektroniskt upphandlingssystem. Systemet är webbaserat och används för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut. Om förfrågningsunderlag tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig. Detta för att inte missa kompletteringar och förtydliganden, som eventuellt görs under anbudstiden.

-------

Tilldelningbeslut publiceras via länk nedan:

  • Gå igenom upphandlingsdokumentet noggrant i god tid.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Bevaka eventuella kompletteringar och frågor och svar som inkommer under anbudstiden.
  • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsdokumentet.
  • Fråga om något är oklart, felaktigt eller i strid med med lag, förordning etc. I upphandlingsdokumentet. Detta ska meddelas snarast möjligt via "frågor och svar"- funktionen i Upphandlingsverktyget.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till ert anbud.
  • Tänk på att obligatoriska krav alltid ska kunna uppfyllas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023