Gå till innehåll

Kollega i Klippan

I Klippans kommun är vi cirka 1500 kollegor som varje dag arbetar för att finnas till för våra invånare, företagare och besökare.

Vi finns inom flera olika verksamheter och i brett varierande yrkesroller. Och vi är alla en viktig del av helheten.

Att vara kollega hos oss

I Klippans kommun strävar vi efter att vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och välbefinnande. Vi vill ha motiverade, engagerade och friska kollegor som mår bra på sin arbetsplats.

Genom att aktivt arbeta med hälso- och friskvårdsarbete tror vi att motivationen, intresset och det egna ansvaret för hälsa och välbefinnande ökar. Som anställd i Klippans kommun får du tillgång till friskvårdsbidrag.

Klippans kommun har ett avtal med Epassi för enklare hantering av friskvårdsbidrag, vilket innebär att du aldrig behöver ligga ute med egna pengar eller spendera tid på kvittoregistrering. Dina köp dras i stället direkt från ditt friskvårdssaldo. Via Epassi har du tillgång till drygt 18 000 anslutna friskvårdsleverantörer, vilket innebär 18 000 möjligheter att uppleva ditt bästa jag!

I Klippans kommun har vi rökfri arbetstid.

Här hittar du de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalen som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna för att medarbetarna ska ha ett bra och förmånligt arbetsliv.

För att stödja våra medarbetare i att uppnå en balans mellan arbete och privatliv erbjuder vi en rad förmåner och möjligheter. I Klippans kommun finns det i vissa verksamheter möjlighet till distansarbete och vi erbjuder bland annat förmåner som friskvårdsbidrag, ledighet för mammografi och PSA-prov utan löneavdrag, semesterväxling, löneväxling och 80/90/100-pensionslösning.

I Klippans kommun har vi en arbetsgivarpolicy som är till för att skapa mening och förståelse i medarbetar- och ledarskapet. Den beskriver förväntningar vi har på våra kollegor och ledare och det förhållningsätt som vi önskar.
Vår huvuduppgift är att producera resultat, därför uppmanar policyn till handling.

Klippans kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Syftet med överenskommelsen är att våra medarbetare ska få ökad delaktighet och påverkansmöjligheter i det egna arbetet. Organisationen av medbestämmande och arbetsmiljöfrågor blir också tydligare. I kommunen har vi också regelbundna träffar på våra arbetsplatser där ledning och medarbetare för en dialog och diskuterar arbetsplatsspecifika frågor. Utveckling, planering och uppföljning är givna punkter på dagordningen, liksom arbetsmiljöfrågor.

Två gånger om året anordnar vi en introduktionsträff för våra nya kollegor. Under en halv dag får du veta mer om kommunen samt vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som kollega hos oss. Dagen avslutas med en guidad busstur i vår natursköna kommun.

I Klippans kommun arbetar vi alla, såväl chefer som medarbetare, efter vår värdegrund Vi i Klippan. Våra tre riktningar: Våga sticka ut, Vilja varandras framgång och Kul i jobbet genomsyrar hur vi förhåller oss till vårt arbete, varandra och de vi arbetar för.

Vi i Klippan är inte bara ett förhållningssätt utan också något vi arbetar aktivt med. Bland annat genom våra interna priser, Årets Klippa och Årets lärdom där vi uppmärksammar kollegor som gjort en riktigt bra insats under året.

Vi arbetar också med att aktivt skapa forum och förutsättningar för medarbetare att vara med i och påverka utvecklingsprocessen i vår kommun. Det finns också goda förutsättningar och material för att arbeta aktivt med Vi i Klippan i verksamheterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024