Gå till innehåll

Kollega i Klippan

I Klippans kommun är vi cirka 1500 kollegor som varje dag arbetar för att finnas till för våra invånare, företagare och besökare.

Vi finns inom flera olika verksamheter och i brett varierande yrkesroller. Och vi är alla en viktig del av helheten.

Att vara kollega hos oss

Vi vill ha motiverade, engagerade och friska kollegor som mår bra på sin arbetsplats. Genom att aktivt arbeta med hälso- och friskvårdsarbete tror vi att motivationen, intresset och det egna ansvaret för hälsa och välbefinnande ökar.

Medarbetare i Klippans kommun har rätt till friskvårdsbidrag, en ersättning för friskvårdsaktiviteter. Vi har också en personalförening som verkar för fritidsaktiviteter för våra medarbetare inom områden som trivsel, kultur, motion och friskvård.

I Klippans kommun har vi rökfri arbetstid.

Här hittar du de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalen som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna för att medarbetarna ska ha ett bra och förmånligt arbetsliv.

Att jobba i Klippans kommun ska vara utvecklande och förmånligt. Därför har vi Förmånsklippan via Benify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en förmånsportal riktad till kollegor i Klippans kommun.

I Klippans kommun har vi en arbetsgivarpolicy som är till för att skapa mening och förståelse i medarbetar- och ledarskapet. Den beskriver förväntningar vi har på våra kollegor och ledare och det förhållningsätt som vi önskar.
Vår huvuduppgift är att producera resultat, därför uppmanar policyn till handling.

Klippans kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Syftet med överenskommelsen är att våra medarbetare ska få ökad delaktighet och påverkansmöjligheter i det egna arbetet. Organisationen av medbestämmande och arbetsmiljöfrågor blir också tydligare. I kommunen har vi också regelbundna träffar på våra arbetsplatser där ledning och medarbetare för en dialog och diskuterar arbetsplatsspecifika frågor. Utveckling, planering och uppföljning är givna punkter på dagordningen, liksom arbetsmiljöfrågor.

Två gånger om året anordnar vi en introduktionsträff för våra nya kollegor. Under en halv dag får du veta mer om kommunen samt vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som kollega hos oss. Dagen avslutas med en guidad busstur i vår natursköna kommun.

I Klippans kommun arbetar vi alla, såväl chefer som medarbetare, efter vår värdegrund Vi i Klippan. Våra tre riktningar: Våga sticka ut, Vilja varandras framgång och Kul i jobbet genomsyrar hur vi förhåller oss till vårt arbete, varandra och de vi arbetar för.

Vi i Klippan är inte bara ett förhållningssätt utan också något vi arbetar aktivt med. Bland annat genom våra interna priser, Årets Klippa och Årets lärdom där vi uppmärksammar kollegor som gjort en riktigt bra insats under året.

Vi arbetar också med att aktivt skapa forum och förutsättningar för medarbetare att vara med i och påverka utvecklingsprocessen i vår kommun. Det finns också goda förutsättningar och material för att arbeta aktivt med Vi i Klippan i verksamheterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 december 2022