Gå till innehåll

Vi rekryterar

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet".

Vi söker en socialchef som vill andras framgång

Tre glada kvinnor i arbetsmöte

Arbetsuppgifter

Som socialchef är du chef för kommunens socialförvaltning och en del av kommunens ledningsgrupp. På Socialförvaltningen jobbar idag drygt 500 medarbetare fördelat på fyra verksamhetsområden och en stab.

Du kommer att arbeta aktivt för utveckling och innovation av den kommunala servicen. Du kommer att driva kvalitets- och förbättringsarbete genom en öppen kommunikation som involverar medarbetare och chefer och ökar invånarnas insyn och delaktighet. Samverkan sker såväl internt, med andra förvaltningar, som externt med andra myndigheter, civilsamhälle och inte minst med invånarna i Klippans kommun.

Socialtjänsten tillhör de verksamheter som lokalt och nationellt står inför stora utmaningar bland annat vad gäller kompetensförsörjning. Du kommer aktivt ta del i arbetet med att utveckla kommunens och förvaltningens attraktivitet som
arbetsgivare. Ditt förhållningssätt inkluderar och engagerar chefer och medarbetare i en tuff utmaning.

Du kommer att fortsätta arbetet med att strukturera, kvalitetssäkra och "trimma" verksamheten. Innovation och utveckling kommer att vara verktyg för effektivisering.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen och erfarenheter som vi bedömer som relevanta för uppdraget. Du har också flerårig ledarerfarenhet och erfarenhet av att leda chefer med hög grad av tillit.

Du är väl insatt i hur en politiskt styrd organisation och den kommunala beslutsprocessen fungerar. Du kan navigera i floran av krav - lagstiftning, politiska krav, brukarnas behov, ekonomiska och andra ramar och styrning i kommunen. Du är van att leda förändrings- och utvecklingsarbete och projekt med goda resultat. Du har erfarenhet av att leda en komplex verksamhet, såsom en socialförvaltning, med mål- och ekonomistyrning.

Socialtjänsten är en av kommunens mest utmanande verksamheter och därmed även uppdraget som socialchef. Med en strategisk blick och kvalitet i fokus ser du hur god service till våra invånare, god arbetsmiljö för våra medarbetare och god ekonomi hänger ihop. Du har intresse för och kunskaper om digitaliseringsprocesser och innovation. Du kan styra och fatta övergripande beslut inom din förvaltning och samtidigt ha hög grad av tillit och tilltro till dina chefers och medarbetares förmåga att lösa sina uppdrag.

Uppdraget kommer kräva att du har mod att pröva nytt, kan fatta svåra beslut och att du kan förklara och motivera dem. Det kräver också strategier, uthållighet, förmåga att hålla ihop förvaltningen och kunna prioritera och vara tydlig.

Du behöver ha god pedagogisk, kommunikativ och empatisk förmåga för att kunna förmedla budskap, läsa av och känna in signaler i organisationen. Du är en engagerande, inspirerande och coachande ledare med ett närvarande ledarskap som utgår ifrån principerna för tillitsbaserad ledning och styrning. Det är viktigt att du är tillgänglig, närvarande och synlig i organisationen utan att ta över frågor. Du behöver ha en god portion ödmjukhet och prestigelöshet samt en vilja att lyfta och utveckla dina chefer och medarbetare.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2022-10-27
Referensnummer: C100276-2022-64

Kontakt

Tomas Rikse - kommundirektör
E-post: tomas.rikse@klippan.se

Pernilla Gedda - HR-chef
Telefon: 070-334 16 92

Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på telefon: 0435-280 00

Övrigt

Tjänsten innebär säkerhetsklassning.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.