Gå till innehåll

Operativ enhetschef Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten i Klippans kommun

Verksamhetsområde Vuxna

Om arbetsplatsen

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten är en varm och positiv arbetsplats med professionella medarbetare som arbetar nära, hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet med våra deltagare. Vi tror på våra deltagares möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ibland via studier. Arbetet drivs med målgrupperna i fokus, allt för att kunna hitta lösningar enskilt eller för olika grupper. Vi samverkar nära med kollegorna inom utbildningssidan, övriga förvaltningar, andra kommuner, regionen och statliga myndigheter som också arbetar med målgrupperna, samt med olika branscher. Arbetet är utvecklingsorienterat och vi strävar kontinuerligt efter att kunna hitta nya lösningar för verksamheten och för våra deltagare. Enheten är en del av verksamhetsområde BUF VUXNA, med Vuxenutbildningen, Yrkeshögskola och uppdragsutbildningen. Chefsuppdraget innebär att du är en del i ledningsgruppen för verksamhetsområdet BUF VUXNA. Ledningsgruppen samarbetar nära, strategiskt och operativt, för att erbjuda våra deltagare olika vägar till studier och/eller direkt till arbetsmarknaden. Vi arbetar tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen, andra kommuner, regionen, statliga myndigheter med ansvar för målgruppen och olika branscher.

Arbetsuppgifter

Som operativ enhetschef har du huvudansvaret för arbetsmarknads- och utvecklingsenheten. Utöver chefsuppdraget deltar du aktivt i det operativa arbetet med deltagare när det finns behov. Enheten har tre huvuduppdrag - jobbcenter för deltagare i målgrupper som står utanför arbetsmarknaden, navigatorcentrum (KAA - kommunala aktivitetsansvaret) och integrationsteamet (bosättning av nyanlända). Arbetet sker ofta i olika typer uppdrag, processer eller i projekt. Som enhetschef leder du en organisation med upp till tiotalet medarbetare med olika kompetens för arbetet med målgrupperna. Verksamheten kartlägger individens förutsättningar och skapar relevanta åtgärder utifrån målgruppernas behov. Arbetsuppgifter: - Driva och utveckla arbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deltagarna. - Stödja och utveckla personalen i arbetet. - Samtliga förekommande chefsuppdrag. - Leda det systematiska kvalitetsarbetet. - Nätverk inom kommunen, andra kommuner, FINSAM, arbetsförmedlingen, andra myndigheter och näringsliv. - Företräda i nätverk t.ex. familjen Helsingborg.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning med relevant examen för arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadskunskap: Mycket god kännedom om arbetsmarknadens krav och förutsättningar, inklusive den lokala och regionala arbetsmarknaden. Etablerade kontakter och nätverk inom Klippans kommun, Familjen Helsingborg, andra kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, offentliga arbetsgivaren och/eller näringslivet är en stark merit. Relevanta nätverk är viktiga för din roll som chef vid arbetsmarknadsenheten och för att kunna tillföra verksamheten ytterligare möjligheter. Genom din goda kännedom om arbetsmarknaden ansvarar du för att organisera lämpliga aktiviteter i verksamheten med god måluppfyllelse för deltagarna. Utbildningskunskap: Du är förtrogen med utbildningssystemet i Sverige och hur olika utbildningar kan leda till anställning. En relevant högre utbildning och/eller erfarenheter av arbete inom utbildning är en extra tillgång. Kunskap om utbildning är en viktig del i samverkan med ledningsgruppen BUF VUXNA. Du kan med din kompetens se möjligheter för våra verksamheter. Du har god kännedom om arbetsmarknadens behov av olika utbildningar. Chefskap - Förmåga att tillämpa specialiserad expertkunskap inom arbetsmarknad och utbildning. Du drar även nytta av verksamhetens och övriga samarbetspartners expertkompetenser. - Förmåga att analysera förutsättningar och dra slutsatser för att hitta fungerande lösningar för verksamhetens målgrupper. - Förmåga att sätta mål, planera och organisera resurserna, följa upp resultat och avsluta processer. - Förmåga att fatta tydliga beslut utifrån situation och behov. - Tydlig struktur och ordning i arbetet. - Förmåga att presentera arbetet, skriftligt och muntligt. Hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar utifrån målgruppens behov. Ledarskap - Förmåga att leda och motivera andra utifrån mål och riktning. - Förmåga att delegera arbetsuppgifter, ge råd, stöd och möjlighet för medarbetarnas utveckling. - Professionellt förhållningssätt och ett mycket gott bemötande som ger en positiv atmosfär. - Förmåga att arbeta med människor; att lyssna, visa empati och respekt. Projektkompetens - Dokumenterad erfarenhet och kompetens kring att styra, leda och/eller att arbeta med projekt, t.ex. EU, Länsstyrelse, AF eller FINSAM är en tillgång. - Förmåga att identifiera möjligheter till projektansökningar. - Van att arbeta utifrån budget- och tidsramar, med mål och struktur. - Analyserar pågående arbetet, följa upp resultat och hantera avvikelser som kräver åtgärder. - Tillser att administrationen sköts och resultaten dokumenteras utifrån kraven. Provanställning kan tillämpas utifrån bedömning av kompetens, erfarenhet och förutsättningar.

Anställningen

Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse
Antal tjänster
1

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
2022-11-28
Referensnummer:
AU2211 EC
Ansök Här

Kontakt

Mattias Säflund
Verksamhetschef BUF VUXNA
0435-28430
mattias.saflund@klippan.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst
0435-28 000

Övrig information

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner. För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.