Gå till innehåll

Undersköterska till hemvården

Hemvård Ljungbyhed

Om arbetsplatsen

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är ”en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet”. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan Socialförvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 550 medarbetare och har socialnämnden som uppdragsgivare. Vi är en dedikerad och engagerad förvaltning. Vi välkomnar driv, framåtanda och nya idéer som kan bidra till att utveckla våra arbetssätt och skapa en modern och attraktiv organisation med fokus på medarbetarskap och ledarskap. Vi ska bidra till våra kommuninvånares bästa. I Klippans kommuns hemtjänst arbetar vi långsiktigt samtidigt som vi möter den rörlighet som vår verksamhet ständigt befinner sig i. Vi är stolta över vårt arbete och våra medarbetare som varje dag gör skillnad för våra brukare.

Arbetsuppgifter

Som undersköterska i Klippans kommun utför du arbetsuppgifter som innefattas av både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där du har skyldighet att följa lagkraven och hålla dig ajour inom ditt yrkesområde. Du ansvarar för att genomförandeplan finns och är uppdaterad, är fast omsorgskontakt samt att du rapporterar och dokumenterar enligt lagkrav. Du har ett aktivt och tätt samarbete med övriga professioner i teamet så som biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du har ett aktivt och förberedande deltagande på teamträff med övriga professioner. I ditt uppdrag har du alltid den enskilda individen i fokus där du genomför de beviljade och ordinerade insatserna med ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt. Att handleda och stödja nya kollegor och studenter ingår i ditt arbete likaväl som din egen kompetensutveckling. Du har goda kunskaper inom personlig omvårdnad och kan ge en god och säker hälso- och sjukvård utifrån de olika vårdbehov som den enskilde har. Vidare har du även goda kunskaper inom vardagsrehabilitering och vårdhygien. Du kan utföra socialpedagogiska uppgifter så som samtal, kontakt och aktivering och har kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Kvalifikationer

Avgörande för tjänsten är att du är undersköterska med 1500 poäng enligt Skolverkets yrkespaket från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska eller motsvarande, där arbetsgivaren bedömer likvärdigt. B-körkort krävs för tjänsten samt att kunna cykla. Du har samt bibehåller den kunskap som krävs för att ta emot följande delegeringar: - Överlämna läkemedel - Insulinbehandling - Subcutana injektioner i förfylld spruta - Sondmatning via Mic-Key eller PEG. Du har språkkunskaper i svenska där du har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva den svenska som används i vården. Din förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation är god. Utöver detta ser vi också att: • du har ett professionellt förhållningssätt där individen och närstående ska ges ett gott bemötande med empati i samtliga situationer. • din förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter är god. Du ska kunna omprioritera arbetsuppgifter efter rådande situationer och hantera stressade situationer. Vidare ska du samarbeta med kollegor för att individen ska få sina insatser utförda med god kvalitet.

Anställningen

Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.
Antal tjänster
2

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
2024-7-15
Referensnummer:
C196537-2024-6
Ansök Här

Kontakt

Gines Rojas Santana
Enhetschef Hemvård Ljungbyhed
gines.rojas.santana@klippan.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst
0435-28000

Övrig information

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi kräver utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/ För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och rekrytering sker löpande. Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg.