Gå till innehåll

Priser och utmärkelser företagande

Vi vill lyfta och uppmärksamma alla företag i vår kommun. Det gör vi bland annat genom priserna Årets entreprenör och Årets tillväxtföretag.

Årets entreprenör

Priset har som syfte att lyfta fram företagare, som uppvisar nyskapande kreativitet samt driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Kriterier för Årets entreprenör

  • Pristagaren ska vara en sann entreprenör
  • Företaget ska ha sitt säte i Klippans kommun
  • Företaget ska bedömas ha en ekonomisk uthållighet och ha varit verksamt i minst tre år
  • Det ska drivas ett aktivt miljöarbete inom företaget
  • Pristagaren ska ses som en god ambassadör för Klippans kommun
  • Allmänheten nominerar pristagare, tillsammans med motivering, utifrån kriterierna.

  Kommunstyrelsen utser Årets entreprenör. Utmärkelsen, med ett pris på sammanlagt 10 000 kronor samt diplom, delas årligen ut i samband med en näringslivsaktivitet.

  Prisutdelare är kommunstyrelsens ordförande eller av kommunstyrelsen utsedd ersättare.

  Nominera till Årets entreprenör  Beskriv hur företagaren uppvisar nyskapande kreativitet och driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt
  Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
  Kontaktuppgifter  Årets tillväxtföretag

  Årets tillväxtföretag grundar sig till viss del på SYNA:s utmärkelse ”Årets Tillväxtkommun”, där Klippans kommun de senaste sex åren hållit sig på topp tre i Skåne. Priset har som syfte att lyfta fram kommunens tillväxtföretag.

  Kriterier för att klassas som ett tillväxtföretag

  • Den senaste treårsperioden haft en uthållig hög tillväxt
  • Ha nyanställt, ökat sin omsättning samt gått med vinst mellan de senaste två årsboksluten
  • Bedrivas som aktiebolag
  • Ha sitt säte i Klippans kommun
  • Driva ett aktivt miljöarbete
  • Ses som en god ambassadör för Klippans kommun

  Näringslivschefen nominerar årligen tre företag utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som under våren utser pristagaren. Utmärkelsen, med ett pris på sammanlagt 10 000 kronor samt diplom, delas årligen ut i samband med en näringslivsaktivitet.

  Prisutdelare är kommunstyrelsens ordförande eller av kommunstyrelsen utsedd ersättare.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  28 september 2022