Gå till innehåll

Lokaler & mark

Klippans kommun förfogar över cirka 100 hektar mark som är planlagd för industri- och handelsändamål, belägen framförallt i tätorten Klippan. Utöver den planlagda marken äger kommunen ytterligare ca 70 ha mark för framtida exploateringar.

Genom vår sökfunktion för lediga lokaler och ledig mark får du möjlighet att på ett enkelt sätt hitta det du söker.

Förfrågningar om ledig mark

Vi har just nu flera reservationer för ledig mark i Klippans kommun. För att på bästa sätt kunna ta om hand dessa, har vi inte möjlighet att hantera fler förfrågningar om ledig mark förrän i mitten av september.

Bygglov

Innan du påbörjar en byggnation eller ombyggnation ska du ansöka om bygglov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022