Gå till innehåll

Brandfarlig- & explosiv vara

Om ditt företag hanterar brandfarliga och/eller explosiva varor så krävs ett tillstånd för detta.

Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Söderåsen som även har tillsynsansvaret. Hantering innebär även förvaring och distribution i rörledningar.

Kontakt Räddningstjänsten Söderåsen
Adress: Torggatan 19 B, 265 35 Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

Har du tillstånd till hantering av brandfarliga- och/eller explosiva varor ska du också ha en eller flera föreståndare för hanteringen. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften, samt ha rätt kompetens och goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande bestämmelser.

Brandfarliga varor delas in i:

  • Gaser (exempelvis naturgas, gasol och vätgas)
  • Vätskor (exempelvis bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit)
  • Brandreaktiva varor

All hantering av brandfarlig vara måste ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regler. Hantering och förvaring styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023