Gå till innehåll

Livsmedel

Om du ska starta upp en livsmedelsverksamhet behöver du tillstånd från olika myndigheter och företag. 

I Klippans kommun så är det Söderåsens miljöförbund som ansvarar för flera delar i livsmedelsverksamhet och tillsyn av den.

Kontakt Söderåsens miljöförbund
Adress: Storgatan 50 C i Klippan
Telefon: 0435-78 24 70
E-post: info@smfo.se

Starta, ändra och upphöra med livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns information om några av de tillstånd du kan behöva. Observera att denna lista inte är heltäckande och att det kan finnas andra myndigheter som behöver kontaktas.

Ärende

Bygglov krävs vid ändrad användning av byggnad som inte tidigare varit livsmedelsanläggning.
Ny- till- och ombyggnader, uteservering och skyltar kräver
bygglov.

Foodtrucks/matvagn på egen tomt ska anmälas till bygglov oavsett om
marken är inom eller utanför tätort.
Handläggningstiden är max tio veckor.

Kontakta

Plan- och byggavdelningen
Klippans kommun
E-post: plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Ärende

Brandskyddsdokumentation.

Kontakta

Räddningstjänsten Söderåsen
E-post: raddning@astorp.se

Ärende

Kontakta sotare vid nyinstallation eller återanvändning av befintlig rökkanal. Nyinstallation eller väsentlig ändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

Kontakta

Plan- och byggavdelningen
Klippans kommun
E-post: plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Räddningstjänsten Söderåsen
E-post: raddning@astorp.se

Sotare

Ärende

Kraven för OVK är olika för olika byggnader på grund av byggnadens användning, till exempel café, bostad och restaurang.

Kontakta

Certifierad
funktionskontrollant

Hitta certifierade personer på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärende

Nyinstallation eller ändring av ventilation är anmälningspliktig.

Kontakta

Plan- och byggavdelningen
Klippans kommun
E-post: plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Ärende

Ansökan om tillstånd för brandfarliga varor.

Kontakta

Räddningstjänsten Söderåsen
E-post: raddning@astorp.se

Ärende

Senast två veckor före start ska du registrera din livsmedelsanläggning, till exempel ett café eller pizzeria.

Kontakta

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Om vatten från enskild anläggning (brunn) används krävs registrering samt provtagning. Kraven är högre på enskilt vatten än om det ska användas privat i hushållet.

Kontakta

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Anslutningar till kommunalt VA. Enskilda avlopp ska vara godkända av Söderåsens miljöförbund.

Kontakta

Tekniska förvaltningen
Klippans kommun
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Vid kommunalt avlopp krävs fettavskiljare.

Kontakta

Tekniska förvaltningen
Klippans kommun
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Ärende

Abonnemang för kommunal avfallshantering. Om det gäller annat avfall som inte är jämförligt med hushållsavfall, kan det vara aktuellt med andra entreprenörer.

Kontakta

Nårab
E-post: info@narab.se

Ärende

Kyl- och frysrum, klimatanläggningar av viss storlek kräver anmälan, årlig egenkontroll och årlig redovisning.

Kontakta

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Verksamheter som tillverkar eller förpackar livsmedel (ej restauranger eller liknande) kan vara anmälningspliktiga enligt 5 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Då krävs en anmälan om miljöfarlig verksamhet senast sex veckor innan verksamheten startar.

Kontakta

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Servering/försäljning av alkohol kräver tillstånd.

Kontakta

Alkoholhandläggare
E-post: info@engelholm.se

Ärende

Servering av folköl (ej detaljhandel eller när de har serveringstillstånd).

Kontakta

Klippans kommun
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Ärende

Försäljning av tobaksprodukter kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd kan ta upp till fyra månader att pröva.

Kontakta

Söderåsens miljöförbund
E-post: info@smfo.se

Ärende

Försäljning av läkemedel kräver registrering hos Läkemedelsverket.

Kontakta

Läkemedelsverket
E-post: registrator@mpa.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2023