Gå till innehåll

Ventilationskontroll

Fastighetsägare har skyldighet enligt lag att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader.

Behörig person ska kontrollera

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet).

Kontrollen ska upprepas inom vissa intervaller. Längden på intervallet beror på det ändamål som byggnaden är upplåten för, samt typ av ventilationssystem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022