Gå till innehåll

Stöd för dig som är arbetssökande

Klippans kommun kan ge stöd till dig som är arbetslös eller arbetssökande för att komma närmare ett arbete eller en utbildning. Vi utgår från dina behov och möjligheter och du deltar i olika aktiviteter för att förbereda dig för att komma ut på arbetsmarknaden.

I Klippans kommun är det arbetsmarknad- och utvecklingsenheten som arbetar för att ge dig som är arbetssökande eller arbetslös stöd för att komma ut i arbetslivet.

Praktik innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats. Du får arbetslivserfarenhet och kan både utveckla och få ny kompetens inom yrket.

Om du är ny i Sverige och saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan en praktik vara en ingång till den svenska arbetsmarknaden för att fortsätta arbeta inom det yrke du haft sedan tidigare.

Vår studie- och yrkesvägledare ger dig information och vägledning inför ditt beslut om vilket yrke eller område du vill arbeta inom.

Genom ett studiebesök kan du få en inblick i ditt framtida yrke.
Studiebesöken genomförs hos olika arbetsgivare, utbildningsanordnare, föreningar och övriga aktörer. Studiebesök kan handla om att få nya insikter och kunskaper om yrket och att prata mer med personer som arbetar inom yrket idag.

Under en rekryteringsträff möter du och andra arbetssökande en arbetsgivare som behöver anställa. Du får chansen att träffa arbetsgivaren och oftast genomföra en mini-intervju.Vi ger tips och råd om hur du förbereder dig.

Kom och prata med oss! Vi hjälper dig att väcka motivationen för att ta nästa steg i ditt arbetssökande.

Hos oss får du stöd och tips att skriva CV och personligt brev att använda när du söker jobb.

Vi ger dig information och kunskap kring hur arbetsmarknaden fungerar.

Vi hjälper dig att hitta jobben. Samtliga deltagare aktuella hos Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten erbjuds möjlighet till jobbsök.

På Boskolan pratar vi om hushållsekonomi, bostad, arbete, föräldraskap och barnuppfostran samt hälsa och fritid.

Navigatorcentrum finns till för dig som har gått färdigt grundskolan och som inte studerar eller arbetar. Vi finns också till för dig som har funderingar på att hoppa av dina gymnasiestudier. Till oss kan du vända dig om du har frågor kring studier, arbete, praktik eller inte vet vilka kontakter du kan ta med myndigheter och andra personer. Vi erbjuder dig stöd och vägledning. Tillsammans hittar vi motivation för dig att ta nästa steg i livet!

Det är helt frivilligt att delta i våra aktiviteter, men gör du det vill vi att arbetet bygger på en aktiv medverkan från dig tillsammans med oss.

Vad betyder aktivitetsansvar?

Sveriges kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola och som inte har fyllt 20 år. Här i Klippans kommun är det Navigatorcentrum som har hand om aktivitetssansvaret. Det innebär att vi ska erbjuda dig som har gått färdigt grundskolan, inte har fyllt 20 år och inte har slutfört en gymnasial utbildning, det stöd och den hjälp som du har rätt till.

För dig som är mellan 20 och 24 år

Navigatorcentrum har också i uppdrag att ge stöd till dig så att du kan börja studera eller hitta din väg till arbete. Vi vänder oss till unga vuxna som är folkbokförda i Klippans kommun eller som anvisats från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Skåne.

Lär dig mer om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.

Våra projekt och vårt arbetssätt på arbetsmarknads- och utvecklingsenheten

Vi har flera pågående projekt och abetsmetoder för att utveckla vårt arbete och stöd till arbetssökande personer.

Klippans kommun ingår i projekt Digips - digital självförsörjning. Projektet pågår från september 2020 till och med februari 2023. Syftet med projektet är att öka deltagarnas digitala kompetenser som underlättar för dem på vägen till självförsörjning.

Europeiska socialfonden (ESF) är medfinansiär av projektet.

Digips är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i nordvästra Skåne: Klippans kommun, Bjuvs kommun, Båstad kommun, Örkelljunga kommun, Höganäs kommun, Landskrona kommun och Svalövs kommun.

Genom att samverka mellan flera kommuner kan vi erbjuda tillgång till fler digitala insatser och möjligheter för de kommuninvånare som behöver stöd i sin väg till självförsörjning. Via digitala kanaler kommer individen att kunna ta del av till exempel föreläsningar, webbinar, cv-skola med mera.

Har du ekonomiskt bistånd och försöker bli självförsörjande? Då kan projekt Digips vara rätt för dig. I projektet får du individuellt stöd av en arbetsmarknadskonsulent och konkreta tips och verktyg för att hjälpa dig till arbete eller studier. Projektet har ett digitalt fokus och du kommer få lära dig mer om hur du kan använda sociala medier och andra digitala kanaler som stöd i ditt jobbsökande. Du kommer få sätta upp mål och jobba tillsammans med arbetsmarknadskonsulent för att nå dessa.

En Finsam-finansierad process från mars 2020 till juni 2023.

Med "Framtiden" vill vi erbjuda unga vuxna till och med 24 år, oavsett bakgrund eller könstillhörighet, en övergång till arbetsmarknaden, på del- eller heltid, ibland via studier. Målgruppen är de unga vuxna som kort- eller långvarigt står utanför studier eller arbetsmarknaden på grund av ohälsa och/eller en beroendeproblematik.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023