Cykelutveckling

Publicerad:

Cykelturism är en stark växande trend och har så varit under ett antal år. På lokal nivå inom Nordvästra Skåne har det gjorts en hel del arbete med att utveckla cykelturismen. Sedan årsskiftet har Familjen Helsingborg en gemensam vision och aktivitetsplan för arbetet.

Vårt gemensamma utvecklingsarbete ska bidra till att stärka Nordvästra Skåne som cykeldestination och möjliggöra för nya samarbeten mellan företag. Dels för att öka konkurrenskraften genom att utveckla nya produkter och upplevelser som bidrar till nya reseanledningar året runt, men också öka kunskapen om cykelturisten och dess behov hos företagen i regionen.

Läs mer.PDF (pdf, 230.3 kB)