Framtidsgeneratorn

Publicerad:

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på Almis alla erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling. Med Framtidsgeneratorn identifierar vi tillsammans ditt nästa steg.

Vi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den.

Om du och ditt företag vill:

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget

Då kan Framtidsgeneratorn vara ett bra första steg på företagets hållbara resa.

Framtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Läs mer här.länk till annan webbplats