Klippans kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat

Publicerad:

Rankingen visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Klippans kommun ligger på plats 64, det innebär en förbättring med 41 placeringar jämfört med 2020.

Klippans kommuns placering är baserad på svar från lokalt verksamma företag och vi vill rikta ett tack till er som varit med och tyckt till. Ni hjälper oss att fortsätta utveckla vårt arbete och vår service till företagen i kommunen.

Här kan du ta del av Klippans kommuns resultat i sin helhet. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rankingen baseras framför allt på en enkätundersökning där företagare i kommunen får svara på hur de upplever kommunen. Även statistik från SCB (statistiska centralbyrån) och UC räknas in. Totalt innehåller rankingen 18 faktorer, bland annat tjänstemäns attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler samt service till företag.

Klippan ökar i majoriteten av de 18 faktorerna där vi bland annat ser en särskilt stor ökning för upphandling, service och bemötande samt kommunpolitikernas attityder till företagande.

Så här säger näringslivschef Anders Lindberg om resultatet och även kommunens näringslivsarbete under pandemin:

Under året som gått har pandemin påverkat oss på många olika sätt, en del branscher har drabbats väldig hårt medan det gått mer än bra för många andra. För oss som arbetar med näringslivsfrågor inom kommunen har det också inneburit en ny vardag och ändrat arbetssätt.

I en liten kommun kommer man varandra nära och lär känna varandra, jag ser verkligen nyttan av detta när vi under en svår tid stått inför nya utmaningar. Det känns bra att vi bryr oss om varandra och detta bidrar givetvis också till ett gott näringslivsklimat.

Från kommunens sida har vi bland annat kommit med relevant information i våra nyhetsbrev samt på andra sätt försökt ge det stöd som näringslivet visat sig ha behov av. Vi har inte kunnat hålla företagarträffar eller göra företagsbesök, vilket så klart påverkat dialogen mellan kommun och näringsliv men vi har ändå lyckats hålla en bra kontakt. Telefon funkar fortfarande utmärkt och vi har snabbt vant oss vid digitala möten i olika former.

Vi som arbetar i Klippans kommun ska ge bra service och ha ett gott bemötande gentemot våra företagare och medborgare. Därför utbildas många av kommunens medarbetare numera löpande i sådant som ökar förståelsen för en företagares vardag. Fler e-tjänster är på gång och vi håller på att planlägga mer verksamhetsmark, då efterfrågan har varit fortsatt hög.

Samarbetet över förvaltningsgränserna i LOTS-funktionen, där vi tar emot de som vill investera i Klippan för att kunna utveckla eller etablera en verksamhet, har visat sig uppskattad från företagares sida. Här får de direkt de rätta kontakterna in i den kommunala organisationen samt möjlighet att bolla sina idéer och tankar.

Jag vill mena att en betydande del av det vi arbetar med bidrar till att vi klättrat ordentligt i rankingen och det är givetvis jättekul. Det bästa betyget för insatserna är ändå att det sammanfattande omdömet ökar.

En ökad samsyn samt att vi har rätt förväntningar på varandra är viktigt men det viktigaste är ändå att alla förstår att vi genom våra enskilda insatser tillsammans bidrar till utveckling och ett gott företagsklimat. Både det sammanfattande omdömet och rankingen ligger nu på en nivå som är den högsta någonsin för Klippan.

I filmen berättar Anders Lindberg mer om Klippans näringsliv.