Kommande upphandlingar

Publicerad:

Tekniska förvaltningen har för avsikt att åter handla upp konsulter för kommunens räkning. Här kan du ta del av vad som kommer upphandlas inom den närmsta tiden. 

Upphandlingen avser köp av konsulttjänster inom följande tjänstegrupper:

Arkitekt
Landskapsarkitekt
El-projektering
VA/VVS projektering
Ventilationsprojektering
Konstruktör
Brand
Projektledning
Kontrollansvarig
Geoteknik och provtagning
Miljöutredningar
Mark och gata samt trafikprojektering
Hydrogeoteknik
Datamodulering/simulering

Vill du vara med och lämna anbud?
Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt. När det går att lämna anbud finns upphandlingarna här.länk till annan webbplats