NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning

Publicerad:

NUDGE - Ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt där företag i Skåne ska få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målet är att sänka företagens energikostnader samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin. Genom projektet erbjuds erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och individuell energikonsultation.

Just nu
Ett rekryteringsarbete pågår just nu med att kontakta företag för deltagande i ett nytt energieffektiviserande projekt som kommer pågå en bit in på år 2023. Projektet är nätverksbaserat där erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation är i stort fokus. Projektet kommer stötta deltagande företag till en grön och digital omställning genom att snabbt åstadkomma konkreta åtgärder inom energieffektivisering som innebär kostnadsbesparingar.

Läs mer här.länk till annan webbplats