NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning

Publicerad:

NUDGE - Ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt där företag i Skåne ska få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målet är att sänka företagens energikostnader samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin. Genom projektet erbjuds erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och individuell energikonsultation.

Just nu
Ett rekryteringsarbete pågår just nu med att kontakta företag för deltagande i ett nytt energieffektiviserande projekt som kommer pågå en bit in på år 2023. Projektet är nätverksbaserat där erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation är i stort fokus. Projektet kommer stötta deltagande företag till en grön och digital omställning genom att snabbt åstadkomma konkreta åtgärder inom energieffektivisering som innebär kostnadsbesparingar.

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster