Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till oss på Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten! Du hittar oss i vita villan på Storgatan 33 i Klippan. Vår vision är "tillsammans ser vi möjligheter och gör skillnad!"

Hos Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten i Klippans kommun kan du som befinner dig i tillfällig eller långvarig arbetslöshet få stöd utifrån dina individuella förutsättningar för att komma närmare ett arbete eller en utbildning. Stödet får du i form av en individuellt anpassad planering genom att delta i olika förberedande och kompetenshöjande insatser.

Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete internt och externt med arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, arbetsgivare, organisationer, föreningar, m.m.

Nedan kan du läsa om våra insatser för dig som är arbetslös

Praktik

Arbetspraktik innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats. Genom att du får arbetslivserfarenhet behåller och stärker du din yrkeskompetens.

Om du är ny i Sverige och har ett yrke, men saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan en praktik vara en ingång till den svenska arbetsmarknaden.

Samtal med studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ger dig information och vägledningssamtal som syftar till att ge arbetssökande underlag för beslut om val av yrkes- och arbetsinriktning.

Studiebesök

Få en inblick i ditt framtida yrke!
Studiebesöken genomförs hos olika arbetsgivare, utbildningsanordnare, föreningar samt övriga aktörer. Studiebesök kan handla om att få nya insikter och kunskaper om yrket men även möjlighet att samtala med representanterna från yrket.

Rekryteringsträffar

Under en rekryteringsträff möter du och andra arbetssökande en arbetsgivare som behöver anställa. Du får chansen att träffa arbetsgivaren och oftast genomföra en mini-intervju.
Vi ger tips och råd om hur du förbereder dig.

Motiverande samtal

Vi arbetar med ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka individens egen motivation till förändring.

CV och personligt brev

Hos oss får du stöd och tips att upprätta gångbara ansökningshandlingar som kan ta dig till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Arbetsmarknadskunskap

Vi ger dig information för ökad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar

Jobbcenter

Vi hjälper dig att hitta jobben. Samtliga deltagare aktuella hos Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten erbjuds möjlighet till jobbsök.

Boskolan

Fokuserar på att ge en praktisk information kring hushållsekonomi, bostad, arbete, föräldraskap och barnuppfostran samt hälsa och fritid.

Samhällsinformation

Information om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället.


Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten ligger i framkant gällande metodutveckling och driver ofta projekt som syftar till att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.
Nedan kan du läsa om våra projekt och processer.

Digips - digital självförsörjning

Klippans kommun ingår i projekt Digips - digital självförsörjning. Projektet pågår från september 2020 till och med februari 2023. Syftet med projektet är att öka deltagarnas digitala kompetenser på ett sätt som underlättar deras process till självförsörjning.

Europeiska socialfonden (ESF) är medfinansiär av projektet.

Digips är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i nordvästra Skåne: Klippans kommun, Bjuvs kommun, Båstad kommun, Örkelljunga kommun, Höganäs kommun, Landskrona kommun och Svalövs kommun.

Genom att samverka mellan flera kommuner kan vi erbjuda tillgång till fler digitala insatser och möjligheter för de kommuninvånare som behöver stöd i sin väg till självförsörjning. Via digitala kanaler kommer individen att kunna ta del av till exempel föreläsningar, webbinar, cv-skola med mera.

För dig som uppbär ekonomiskt bistånd och behöver stöd i ditt jobbsökande eller på din väg till studier
Har du ekonomiskt bistånd och försöker bli självförsörjande? Då kan projekt Digips vara rätt för dig. I projektet får du individuellt stöd av en arbetsmarknadskonsulent och konkreta tips och verktyg för att hjälpa dig till arbete eller studier. Projektet har ett digitalt fokus och du kommer få lära dig mer om hur du kan använda sociala medier och andra digitala kanaler som stöd i ditt jobbsökande. Du kommer få sätta upp mål och jobba tillsammans med arbetsmarknadskonsulent för att nå dessa.

Digips logotyp.
Europeiska socialfondens logotyp.

Första steget

En Finsam-finansierad process från april 2019 till december 2022.

Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor, nyanlända eller individer som varit i Sverige under längre tid utan att, via studier eller etablering på arbetsmarknaden, integreras i samhället. Målgruppen är heterogen och innehåller både individer med låg och hög utbildningsbakgrund, samt de som har varit på arbetsmarknaden i någon form eller aldrig varit på arbetsmarknaden.

 

Logotyp Finsam.

Framtiden

En Finsam-finansierad process från mars 2020 till juni 2023.

Med "Framtiden" vill vi erbjuda unga vuxna till och med 29 år, oavsett bakgrund eller könstillhörighet, en övergång till arbetsmarknaden, på del- eller heltid, ibland via studier. Målgruppen är de unga vuxna som kort- eller långvarigt står utanför studier eller arbetsmarknaden på grund av ohälsa och/eller en beroendeproblematik. Individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden utan samhällets insatser.

 

Logotyp Finsam.

Sommarjobb

Som sommarungdom får du prova på hur det är att arbeta i Klippans kommun. Du får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Som sommarungdom i Klippans kommun arbetar du 75% i fyra veckor i någon av våra verksamheter till exempel bibliotek, hemtjänst, äldreboende, daglig verksamhet, vaktmästeri, förskola, fritids och fritidsgård och bad med mera.

Veckorna är uppdelade i tre perioder. För att kunna söka ska du vara folkbokförd i Klippans kommun och inte tidigare ha sommarjobbat inom våra verksamheter. Platserna lottas digitalt.