Priser & Utmärkelser

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Näringslivspriset
Näringslivspris och Köpmanspriset delas årligen ut i Klippans kommun.

Klippans kommuns näringslivspris, på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom, delas årligen ut till personer eller företag som utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun. Priset delas ut till personer eller företag som uppfyller följande kriterier:

  • Uppvisar en nyskapande kreativitet, driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.
  • Bidrar till att stärka varumärket Klippan och agerar som en god ambassadör för vår kommun.
  • Uppvisar ett framgångsrikt ledarskap.
  • Är en stimulerande förebild med samhällsengagemang.
  • Driver ett aktivt miljöarbete.
  • Utöver ovanstående kriterier ska verksamheten visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt, om pristagaren är ett företag, inneha kollektivavtal.

Kommunens näringslivschef nominerar fem kandidater utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som beslutar vem som får priset.

Köpmanspriset
Med syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel har det inrättats ett "Klippans kommuns köpmanspris".

  • Köpmanspriset delas ut till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun. Verksamheten ska visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt inneha kollektivavtal.
  • Priset delas ut årligen under våren i samband med Årets Företagare och består av ett diplom samt en odelbar prissumma på 5 000 kronor. Vi har inget utdelningstvång.
  • Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Nomineringsförfarandet är öppet under hela året.
Rösta på din köpman!

 

Bästa tillväxt i Skåne 2020!
För sjätte året i rad hamnade Klippans kommun på en placering i toppen i mätningen ”Bästa tillväxt” som utförs av kreditupplysningsföretaget Syna. Priset har delats ut av Syna varje år sedan 2007 och belönar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut.

Syna mäter tre olika kriterier hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.

Mer information on Synas mätning finns här.länk till annan webbplats