Priser & Utmärkelser

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Årets Entreprenör
Klippans kommun har sedan 2007 delat ut Köpmanspriset. I december 2021 tog Kommunstyrelsen beslut om att ersätta Köpmanspriset med ”Årets Entreprenör”.

Priset har som syfte att lyfta fram företagare, som uppvisar nyskapande kreativitet samt driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Följande kriterier är vägledande för utnämnandet:
Pristagaren ska vara en sann entreprenör
Företaget ska ha sitt säte i Klippans kommun
Företaget ska bedömas ha en ekonomisk uthållighet och ha varit verksamt i minst tre år
Det ska drivas ett aktivt miljöarbete inom företaget
Pristagaren ska ses som en god ambassadör för Klippans kommun
Allmänheten nominerar pristagare, tillsammans med motivering, utifrån kriterierna.

Näringslivschefen gör årligen en sammanställning av de nominerade och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som under våren utser pristagare.

Utmärkelsen, med ett pris på sammanlagt 10 000 kronor samt diplom, delas årligen ut i samband med en näringslivsaktivitet.

Prisutdelare är kommunstyrelsens ordförande eller av kommunstyrelsen utsedd ersättare.

 

Årets Tillväxtföretag
Klippans kommun har sedan 1979 delat ut Näringslivspriset. ”Årets tillväxtföretag” kommer från december 2021 att ersätta Näringslivspriset. Den nya utmärkelsen grundar sig till viss del på SYNA:s utmärkelse ”Årets Tillväxtkommun”, där Klippans kommun de senaste sex åren hållit sig på topp tre i Skåne.

Priset har som syfte att lyfta fram kommunens tillväxtföretag.
För att klassas som ett tillväxtföretag ska företaget:
Den senaste treårsperioden haft en uthållig hög tillväxt
Ha nyanställt, ökat sin omsättning samt gått med vinst mellan de senaste två årsboksluten

Utöver ovan givna kriterier ska företaget:
Bedrivas som aktiebolag
Ha sitt säte i Klippans kommun
Driva ett aktivt miljöarbete
Ses som en god ambassadör för Klippans kommun
Näringslivschefen nominerar årligen tre företag utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som under våren utser pristagaren.

Utmärkelsen, med ett pris på sammanlagt 10 000 kronor samt diplom, delas årligen ut i samband med en näringslivsaktivitet.

Prisutdelare är kommunstyrelsens ordf. eller av kommunstyrelsen utsedd ersättare.