Årets Tillväxtföretag

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Årets Tillväxtföretag
Klippans kommun har sedan 1979 delat ut Näringslivspriset. ”Årets tillväxtföretag” kommer från december 2021 att ersätta Näringslivspriset. Den nya utmärkelsen grundar sig till viss del på SYNA:s utmärkelse ”Årets Tillväxtkommun”, där Klippans kommun de senaste sex åren hållit sig på topp tre i Skåne.

Priset har som syfte att lyfta fram kommunens tillväxtföretag.
För att klassas som ett tillväxtföretag ska företaget:
Den senaste treårsperioden haft en uthållig hög tillväxt
Ha nyanställt, ökat sin omsättning samt gått med vinst mellan de senaste två årsboksluten

Utöver ovan givna kriterier ska företaget:
Bedrivas som aktiebolag
Ha sitt säte i Klippans kommun
Driva ett aktivt miljöarbete
Ses som en god ambassadör för Klippans kommun
Näringslivschefen nominerar årligen tre företag utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som under våren utser pristagaren.

Utmärkelsen, med ett pris på sammanlagt 10 000 kronor samt diplom, delas årligen ut i samband med en näringslivsaktivitet.

Prisutdelare är kommunstyrelsens ordf. eller av kommunstyrelsen utsedd ersättare.