Näringslivspriset

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Ersatt av Årets Tillväxtföretag

Näringslivspris och Köpmanspriset delas årligen ut i Klippans kommun.

Klippans kommuns näringslivspris, på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom, delas årligen ut till personer eller företag som utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun. Priset delas ut till personer eller företag som uppfyller följande kriterier:

  • Uppvisar en nyskapande kreativitet, driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.
  • Bidrar till att stärka varumärket Klippan och agerar som en god ambassadör för vår kommun.
  • Uppvisar ett framgångsrikt ledarskap.
  • Är en stimulerande förebild med samhällsengagemang.
  • Driver ett aktivt miljöarbete.
  • Utöver ovanstående kriterier ska verksamheten visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt, om pristagaren är ett företag, inneha kollektivavtal.

Kommunens näringslivschef nominerar fem kandidater utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som beslutar vem som får priset.

Vinnare 2020 är Mikael Bern och Ted Johansson, MOM-Events & Förarcoaching AB 

"Mikael Bern och Ted Johansson har under flera år drivit MOM-Events & Förarcoaching AB framgångsrikt och med god tillväxt.
Genom sin förmåga att våga fatta svåra beslut och sin målmedvetenhet, har de snabbt ställt om verksamheten med anledning av den pågående pandemin.
De har lyckats med att hålla kvar de flesta av sina tidigare kunder och samtidigt skaffat sig nya.
Skåne Truck Show och andra publika event har fått pausas och fokus ligger idag på förarutbildningar som drar deltagare från hela Sverige till Ljungbyheds Motorbana.
Området har blivit ett nav för utbildning av polis, tull, räddningstjänst samt andra samhällsviktiga verksamheter. Den motorrelaterade verksamheten och det starka samarbetet med andra företagare har bidragit till flera nya etableringar av verksamheter, som även är en del av den framtida fordonsutvecklingen.
Mikael och Ted är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av Ljungbyhed Park och de skapar stolthet för orten.
Genom sitt entreprenörskap och att vara måna om sina kunder, har de skaffat sig ett gott renommé och är båda goda ambassadörer för Klippans kommun."

Nominerade till Klippans kommuns Näringslivspris 2020 var:
Emils Frakttjänst AB, Emil Olsson
Nordic Sea Angling, Jimmy Andersson
Resteamet Klippan AB, Lennart Olsson
MOM Events & Förarcoaching AB, Mikael Bern & Ted Johansson
Chemical Equipment Scandinavia AB, Bengt Thomasson & Roland Gustafsson

Vinnare 2019 var Fredrik Hjorth och Stefan Lindqvist, Er Byggare
"Med ordning och reda samt ett ledarskap som håller över tid, får Fredrik och Stefan affärerna att blomstra. På ett föredömligt sätt har de genom bättre flöden och rutiner i det dagliga arbetet, skapat hög kvalitet och miljömedvetenhet i verksamheten."

Vinnare 2018 var Anna Lewijn - Söderåsens Turridning
”Anna främjar folkhälsan och brinner för att dela med sig av det bästa från Söderåsen till besökarna, i ur och skur. Hennes engagemang i Hovturnén, tillsammans med välkända artister, etablerar Klippan och Söderåsen på den svenska musikkartan. Anna är också en lysande förebild som arbetsgivare för många ungdomar”

2017 Stefan Tullsson

Motivering:
Stefan Tullsson är en person som satsar på Klippan och bygger upp ett nytt handelshus, Tullssonhuset.
Han är en entreprenör som tror på företagandet i Klippan och bidrar till att andra företag kan expandera och nya kan flytta hit

2016 Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB

Motivering:
Företaget är en viktig arbetsplats i Klippans kommun. Det kännetecknas av hög service- och miljömedvetenhet samt är en långsiktig samarbetspartner för sina kunder.
Genom ett gott ledarskap och mod har företaget säkrat arbetstillfällen på orten och lyckats växa i en hårt konkurrensutsatt bransch.
Med kompetenta och engagerade medarbetare samt lång erfarenhet inom branschen drivs företaget idag vidare av den fjärde generationen, med fokus på ett hållbart varumärke.

2015 Svenska pappersbruket AB

Motivering:
Svenska Pappersbruket AB står för en betydande del av kommunens historia och själ, här har människor arbetat, levt och utbildat sig genom tiderna.
Alltsedan rikets första pappersmaskin tog sin plats i fabriken har bruket stått i framkant av papperstillverkningen i Sverige.
I en tid då digitalisering till viss del började ersätta pappersprodukterna såg man lägligt potentialen i att producera det servettpapper som idag smyckar många middagsbord.
Ägarna har på senare år gjort stora investeringar för att säkra brukets överlevnad och man bereder sig för framtida utmaningar. Möjligheter till att levandegöra brukets anrika och långa historia ges till Bruksspelet, som sommartid framförs under den höga skorstenen som renoverats och därmed kvarstår som kommunens landmärke.

2014 Edyta och Piotr Pitula, Städpatrullen i Klippan och
Nordvästra Skåne AB

Motivering:
Edyta och Piotr Pitula med Städpatrullen i Klippan och Nordvästra Skåne AB har på ett utmärkt sätt tagit vara på sina affärsmöjligheter i en snabbt växande bransch. Arbetet i företagen präglas av miljömedvetenhet och de har byggt upp en hållbar och lönsam verksamhet. De har skapat ett flertal arbetstillfällen och i sitt dagliga arbete är de goda ambassadörer för Klippan, både inom och utanför kommunens gränser.

2013 Bengt Wetterberg, Adapt Media 

Motivering:
Adapt Media och Bengt Wetterberg är ett gott exempel på en person som gått den långa vägen inom sitt gebit och som parat sin yrkesskicklighet med ett gott entreprenörskap. Han vågar satsa för att möta de nya krav som ställs i en hårt konkurrensutsatt bransch. Bengt är känd för att vara flexibel och att han levererar rätt kvalitet på avtalad tid. Genom sitt företagande hjälper han till med att förmedla den positiva bilden av Klippan.

2012 Föreningen Smaker från Söderåsen

Motivering:
Smaker från Söderåsen är en förening med småskaliga mathantverkare, som hittat styrkan genom att samverka. De representerar bygden på ett föredömligt sätt och har med brinnande entreprenörsanda och starkt personligt engagemang på kort tid byggt ett allt starkare varumärke.

2011 Rikard Olsson, MO-Service El och Hushåll AB


Motivering:

Rickard Olsson har sedan generationsskiftet utvecklat en redan välfungerande verksamhet. Den satsning som gjorts genom nybyggnationen på Fabriksvägen har tillfört Klippans näringsliv ytterligare ett företag.

2010 ÖMT Åkeri AB och Magnus Anderssons Transport AB

Motivering:
Jim och Kicki Andersen respektive Magnus Andersson bedriver åkeriverksamhet inom mjölk- respektive äggtransporter. De har framgångsrikt utvecklas de båda företagen till två av de största aktörerna inom regionen av dessa livsmedelsprodukter. Säkerhet och miljöhänsyn, som är betydelsefulla faktorer i dessa branscher, kännetecknar dessutom företagen.

2009 Per Bengtsson och Leif Bengtsson, Bentec AB
och Flexoart AB

Motivering:
Bröderna Per och Leif Bengtsson har framgångsrikt utvecklat de båda företagen som bedriver högteknologisk utveckling av maskinkonstruktioner och tryckpressar inom den grafiska industrin, riktad såväl till den nationella som den internationella marknaden.

2008 Ulf Frank, Ulf Franks Skogshantering

Motivering:
Har framgångsrikt utvecklat familjeföretaget inom skogstransporter och skogsvård efter ett ekonomiskt och miljövänligt koncept

2007 Ronny Andersson, Celest Paper

Motivering:
Har i stark konkurrensutsatt sektor uppvisat en stabil utveckling och tillväxt med en omsättningsökning från 1992 på ca 2 mkr till ca 50 mkr 2007. Dessutom är företaget den enda kvarvarande servettillverkaren i Sverige.

2006 Bengt Thomasson, Mec-Com Klippan AB

Motivering:
Mec-Com Klippan AB har på några år vuxit till ca 100 anställda och är 2006 kvalificerat som ett Sveriges tillväxt-företag. Bengt Thomasson har på ett utomordentligt sätt visat förmåga på entreprenör- och ledarskap samt erhållit erkännande i sin bransch för detta.

2005 Lennart Börjesson

Motivering:
Har genom sin branschkunnighet och affärsmässighet utvecklat Börjessons Lastbilar till ett av Sveriges mest framgångsrika försäljnings- och serviceföretag inom Scaniasegmentet. Därutöver tillhör hans företag ett av de mest snabbväxande företagen i Sverige, ett gasellföretag

2004 Gun Nilsson, Guns Mode, samt Ingvar Hansson och
Bengt Andreasson, Kominent AB

Motivering:
Har i en konkurrensutsatt verksamhet medverkat till att ett viktigt konsumentområde tillgodosetts.
Har genom aktiv fastighetsförvaltning bidragit till centrumhandelns utveckling.

2003 Gösta Magnusson, Klippans Yllefabrik

Motivering:
Företaget har under 125 år bedrivit verksamhet i kommunen. Företaget har på ett framgångsrikt sätt anpassat sin verksamhet till förändrade förutsättningar. Inte minst den nuvarande företagsledaren Gösta Magnusson har visat förmåga till sådana anpassningar. När nu även den femte generationen träder in i företagsledningen ger det signaler om en framtidstro. Genom sitt utbud av kvalitetsprodukter bidragit till att utveckla besöksnäringen i kommunen.

2002 Håkan Cronberg, ICA Kvantum

Motivering:
Håkan Cronberg har utvecklat ICA Kvantum framgångsrikt till en välrenommerad butik i och utanför Klippan. Nettoomsättningen har under de senaste tre åren ökat med drygt 25 % eller 20 mkr. Denna ökning har skett i en region som kännetecknas av en mycket hög konkurrens inom detaljhandeln.

2001 Lars Modie, IBL Bildbyrå AB

Motivering:
Driver ett familjeföretag som under ca 30 år utvecklats från ett läromedels- och illustrationsföretag till en modern bild- byrå. Företaget har också i en starkt förändrad omvärld anpassat och utvecklat förtaget med hjälp av ny och modern teknik. Företagets nettoomsättning är 17,5 mkr och har 11 anställda.

2000 Peter Görborn, Carlssons Kläder i Klippan AB

Motivering:
Har i en starkt konkurrensutsatt sektor valt att satsa på ett utbud av herrkläder och accessoarer med hög kvalitet till en prisnivå som väl hävdar sig i förhållande till i regionen förekommande herrekiperingsaffärer. Glad och positiv personlighet som inger förtroende och är omtyckt i vida kretsar. I Klippans köpmannaförening har Görborn redan axlat ordförande posten under ett antal år, trots sin förhållandevis unga ålder, och är dessutom pådrivande kraft inom organisationen bakom citydagarna med mera.

1999 Thomas Franzén, Spångens Gästgivaregård AB

Motivering:
Driver sedan 970901 Spångens Gästgivaregård. Genom god service, bibehållande av den ”lantliga” framtoningen som kännetecknar en skånsk gästgivaregård, god mat baserat helt på prima råvaror och marknadsanpassning av priser på mat och logi uppnått en stor näringslivsmässig framgång. Omsättningen ökat från 7,3 mkr till ca 10 mkr på 2 år. Antal årsarbetare ökat från 12 till 16 st.

Ännu tidigare pristagare av Näringslivspriset:

1998 Fia och Lars Andersson, Nya Ljungbyhallen, Jean-Pierre och Annelie Nicolle, Nicolles Snigelodling  

1997 Johnny Geller, Rock Computer, LR International Cosmetic och Marketing

1996 Lennart Svensson, Gyllsjö trä

1995 Tommy Persson, Boj Transportvagnar AB, Hyllstofta

1994 Roy Hansson, Nils Hanssons åkeri, Lars Svensson, Källna trädgårdsprodukter

1993 Sven O Almgren och Lars Gustavsson, Vera Klippan AB

1992 Lars Tufvesson, TESAB, Jerry Nilsson, Meridies DATA

1991 Bengt Tomasson, El-Be svets AB  

1990 Lars Persson, Färgcity, Börje Persson, Stig Andersson, Stigs Autoshop,
Tommy Nilsson, Klippans camping, John Nielsen, Lars Månsson, Klippans bokhandel, Jan Larsson, Golv- och tapethuset, Satsning på Klippan City  

1989 Bengt Ljungberg, Ljungbergs, Gunnar Ljungberg, Ljungbergs, Bengt Augustsson, Interfrakt, Christer Augustsson, Interfrakt  

1988 Lars Ekberg, Emils  

1987 Einar Dahl, Åsbo Värme AB  

1986 Gert Örn, Klippan Team AB, Gey Sjögren, KÅ  

1985 John Ottosson, Olle W Andreasson, Farstorp, Stig Carlsson, Kl bokbinderi, Bertil Stigsson, Lars-Erik Ågren, El-Be svets, Ingmar Haggren, Stig Rosenkvist, Klippan Plåt, Curt-Olle Ottosson  

1984 Jan Persson, Tullbergs, Per-Åke Nilsson, RST, Bengt Jönsson, Spången, Sven-Åke Skoog, Sweplåt  

1983 Ivar Svensson, Gyllsjö trä, Tore svensson, Gyllsjö trä, Fredrik Nytzén, Träbolaget, L-hed, Hilding Dahl, Träbolaget L-hed, Lotten Plahn, Torsten Hanståhl, ProAB, Georg Lundblad, ProAB, Lennart Andersson, ProAB, Lars Svensson,ProAB

1982 Leif Forsell, ElektroForsell, Erland Rixborn, Relamin, Folke Ericsson,Relamin 

1981 Erik Lindskog, Klippan, Allan Jacobssson, Klippan  

1980 Hans Olsson, Klippan, Horst Sjöstedt, Polargården  

1979 Lars-Erik Laursen, Klippan, Gunnar Larsson, Ljungbyhed, Kurt Axel Andreasson, Hyllstofta

Text