Brandfarlig- och explosiv vara

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Räddningstjänsten Söderåsen
Adress: Torggatan 19 B, 265 35 Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tillstånd för hantering av brandfarlig- och explosiv vara
All hantering av brandfarligvara måste ske enligt MSB:s regler.
Hanterar man över vissa mängder (enligt SÄIFS 1995:3) måste man ha tillstånd för detta. Tillstånd sökas hos Räddningstjänsten som även har tillsynsansvaret. Hantering innebär även förvaring och distribution i rörledningar.

Brandfarliga varor delas in i

 • gaser
 • vätskor
 • brandreaktiva varor. 

Till gaser hör till exempel

 • acetylen
 • naturgas
 • gasol
 • vätgas.

Exempel på brandfarliga vätskor är

 • bensin
 • eldningsolja
 • fotogen
 • T-sprit.

Föreståndare
Har du tillstånd till hantering av brandfarliga- och/eller explosiva varor ska du också ha en eller flera föreståndare för hanteringen. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften, samt ha rätt kompetens och ha goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande bestämmelser.

Hantering och förvaring styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor. (LBE) (SFS 2010:1011) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Ger ut anvisning för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer om Brandskydd här.