Ventilationskontroll

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Byggnadsinspektör
Roger Lindén

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Dåligt inomhusklimat orsakar hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen.

Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem.

Fastighetsägare har skyldighet enligt lag att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader.

Behörig person skall kontrollera
Ventilationskontrollen skall utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet).

Kontrollen ska upprepas inom vissa intervaller. Längden på intervallet beror på det ändamål som byggnaden är upplåten för, samt typ av ventilationssystem.