Att upphandla

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bjuvs, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner samverkar i upphandlingsfrågor genom en gemensam upphandlingsverksamhet. Söderåsens miljöförbund och kommunala bolag kan också delta.

Kommunernas inköpsverksamhet ska vara effektiv, omfattas av miljöhänsyn, visa på kompetens och ske i samverkan. Målet är en god totalekonomi.  Genom att kommunerna samverkan, blir effekten desto större i pris och kvalitet gentemot leverantörer. Den för Bjuvs, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner gemensamma upphandlingsverksamhet har sin fysiska placering på kansliavdelningen i Klippans kommun. Verksamheten består av upphandlingschef, två upphandlingsstrateger och två upphandlare. Därutöver får enheten stöd från kanslichef. Olika tjänstemän har dessutom också ett visst eget inköps- och/eller upphandlingsansvar inom sin egen verksamhet.

Att lämna anbud
Kommunernas upphandlingar publiceras på www.mercell.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster http://www.opic.com/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Kommersannonslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan efter inloggning hämta förfrågningsunderlag där. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.  

Kommunerna arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt. En öppen dialog med leverantörer och anbudsgivare gynnar alla parter. Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet. Vår ambition är ändå att försöka underlätta så långt det går.

Kommunerna använder elektroniskt upphandlingssystem. Systemet är webbaserat och används för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Om förfrågningsunderlag tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig. Detta för att inte missa kompletteringar och förtydliganden, som eventuellt görs under anbudstiden.   

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i upphandlingssystemet är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel - ju tidigare i processen desto bättre. Förtydliganden eller justeringar av förfrågningsunderlaget kan komma att göras under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget. Ditt anbud kan annars bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i upphandlingsstödet
 • Tänk på att "Skallkrav" måste alltid kunna uppfyllas. Ett nej eller uteblivet svar innebär att hela anbudet kan förkastas.

Vägledning genom hela upphandlingsprocessen
Besök Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns mycket information, som kan vara en bra hjälp för dig.

Förnyad konkurrensutsättning (Fku)
Inom vissa områden har det redan gjorts ramavtal, men villkoren är inte så fast ställda att vi som kommun gör avrop direkt. Detta gäller bl.a. bilar. Vi gör då en "miniupphandling" och erbjuder ramavtalets parter att lägga specifika erbjudanden för de tjänster/varor som vi behöver.

Avtal
Notera att för avtal, som innefattar framtida prestationer, krävs alltid underskrift av firmatecknare. Dessa återfinns i Klippans kommuns delegationsordning.