Att vara kollega hos oss

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hälsa och friskvård
Vi vill ha motiverade, engagerade och friska kollegor som mår bra på sin arbetsplats. Genom att aktivt arbeta med hälso- och friskvårdsarbete tror vi att motivationen, intresset och det egna ansvaret för hälsa och välbefinnande ökar.

Medarbetare i Klippans kommun har rätt till friskvårdsbidrag, en ersättning för friskvårdsaktiviteter. Vi har också en personalförening som verkar för fritidsaktiviteter för våra medarbetare inom områden som trivsel, kultur, motion och friskvård. Bland annat har vi varje år ett kommunmästerskap i golf, fisketur från Råå hamn, afterwork och julmässor.

I Klippans kommun har vi rökfri arbetstid.

Medarbetarskap
I Klippans kommun har vi en arbetsgivarpolicyPDF (pdf, 269.6 kB) som är till för att skapa mening och förståelse i medarbetar- och ledarskapet. Den beskriver förväntningar vi har på våra kollegor och ledare och det förhållningsätt som vi önskar.
Vår huvuduppgift är att producera resultat, därför uppmanar policyn till handling.

Att jobba i Klippans kommun ska vara utvecklande och förmånligt. Därför har vi Förmånsklippan som är en förmånsportal riktad till kollegor i Klippans kommun.

Delaktighet och samverkan
Klippans kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Syftet med överenskommelsen är att våra medarbetare ska få ökad delaktighet och påverkansmöjligheter i det egna arbetet. Organisationen av medbestämmande och arbetsmiljöfrågor blir också tydligare. I kommunen har vi också regelbundna träffar på våra arbetsplatser där ledning och medarbetare för en dialog och diskuterar arbetsplatsspecifika frågor. Utveckling, planering och uppföljning är givna punkter på dagordningen, liksom arbetsmiljöfrågor.

Introduktion för nya kollegor
Två gånger om året anordnar vi en introduktionsträff för våra nya kollegor. Under en halv dag får du veta mer om kommunen samt vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som kollega hos oss. Dagen avslutas med en guidad busstur i vår natursköna kommun.

Medarbetarundersökning
Vartannat år genomför Klippans kommun en medarbetarundersökning där man som anställd har möjlighet att tycka till om kommunen som arbetsgivare. Områden som berörs är bland annat nöjdhet med arbetsuppgifter och arbetsplats, arbetsmiljö, ledarskap, medarbetsarsamtal, hälsa, mobbing och diskriminering, samt delaktighet och påverkansmöjligheter.