Helena inspirerar till nyfikenhet och lärande

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Helena är förskolelärare på Snyggatorpsskolan. Klara mål, bra relationer och en utvecklande blandning mellan lärande och lek är viktiga delar av undervisningen.
- Det roligaste i mitt jobb är att se hur barnen utvecklas under tiden de är här. När jag ser att de förstår och tar till sig kunskapen.

Lärandet i förskoleklassen på Snyggatorp har en kontinuitet och veckorna är uppbyggda på ett liknande sätt. Detta för att ge barnen en trygghet under skoldagen.
- Vi använder oss av bildstöd för att strukturera upp vår vecka, berättar Helena. Genom det kan barnen följa med i schemat dag för dag. Ett av våra fokus är veckans bokstav som vi kopplar till olika saker.
Ett sammanhang där syn, ljud och skapande går hand i hand och skapar ett sammanhang är viktigt i undervisningen på Snyggatorp.

- Och vi har också mycket fri lek under dagen. Det är i den fria leken som barnen lär sig om det sociala samspelet med andra och utvecklar sin kommunikation och sin fantasi. Det kombineras med arbetspass där vi fokuserar på bland annat matte, läsning och språklig medvetenhet.

Att barnen ska vara involverade under skoldagen och i undervisningen ser Helena som en självklar och viktig del av lärandet.
- Barnen gör till exempel sina egna kompisregler där de tänker kring vad som är viktigt för dem i en vänskap. Vi har också ett värdegrundsarbete varje vecka, där vi tillsammans pratar om hur man är en bra kompis och hur viktigt det är att alla bjuds in i leken.