Sommarungdom 2019 med fokus på tobaksförebyggande arbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ansökningstidnen för detta sommarjobb är nu över.

Klippans kommun erbjuder nu tre ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande arbete.

Vi söker dig som:

  • är intresserad och vill lära dig mer om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete
  • tar eget ansvar
  • bjuder på dig själv och gillar att prata/uppträda inför publik

Tillsammans med andra ungdomar från Skåne kommer du att lära dig om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete. Till hösten kommer ni att under några dagar sprida dessa kunskaper till yngre elever och eventuellt andra i era kommuner, på det sätt ni kommit fram till och jobbat med under sommarjobbet.

Arbetet utgår från tobakskonventionen och Agenda 2030. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar på både människor och miljö samt sprida den till andra.

Sommarjobbet är en viktig del för att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt 2025. Du kan läsa mer om det härlänk till annan webbplats.

För att kunna söka ska du nu gå i åk 1 eller 2 på gymnasiet, född mellan 2000-2002, samt vara bosatt i Klippans kommun och inte tidigare ha sommarjobbat inom våra verksamheter. Ansök senast 28 februari.

När: Vardagar 17 juni – 2 juli. Midsommarafton är du ledig. Därefter kommer ytterligare tre arbetsdagar under höstterminen 2019, då ni ger information till elever och eventuellt andra i er kommun. För detta kommer du att behöva vara ledig från skolan. Det hjälper vi dig med.

Arbetstid: I genomsnitt 6 timmar per dag. Totalt 84 timmar.

Lön: 82:-/h 

Kunskapsinhämtning och workshops under första veckan anordnas av Länsstyrelsen Skåne och sker tillsammans med andra kommuners feriearbetare i Länsstyrelsens lokaler på Södergatan 5 i Malmö. Resorna till Malmö ingår i arbetstiden och bekostas av kommunen.

Det är viktigt att du kan delta under hela perioden av sommarjobbet eftersom det bygger på samtligas engagemang och närvaro!