GDPR

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Företagsregister i Klippans kommun
Den nya Dataskyddsförordningen - GDPR - är en av anledningarna till att Klippans kommun nu valt att bygga ett nytt företagsregister. Vi vill i god tid säkerställa att våra företagares integritet kommer att skyddas korrekt i enlighet med lagstiftningen. För att upprätta vårt nya företagsregister har Klippans kommun anlitat Update System AB.

Läs mer om Update Systemslänk till annan webbplats


Dataskyddsförordningen - GDPR
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL. Förordningen kommer att innebära en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Här finns GDPR (EU) 2016/679länk till annan webbplats i originalversion på engelska

Här hittar du Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats på svenska via datainspektionen.

Datainspektionen
Datainspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats hittar du mer information om Dataskyddasförordningen - GDPR - med mera.