Daglig verksamhet informerar

Publicerad:

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en insats som syftar till att alla människor, oavsett behov, ska kunna ha en aktiv vardag och delta i samhällslivet. Den ska motverka social isolering och ska ge den enskilde en meningsfylld sysselsättning.

Daglig verksamhet kan utföras på en dagcentral, som Klippans Bryggerigatan, Brännaren och Alltjänst, eller på en individuell placering – praktikplats på ett företag eller i en förvaltning. Praktikplats på ett företag eller en förvaltning innebär att ett dessa tar emot en deltagare och att denna utför arbetsuppgifter hos detta dem. Arbetsplatsen behöver inte befinna sig i Klippans kommun.

Här informerar Daglig verksamhet om hur du som företagare kan ta emot praktikanter.PDF (pdf, 57.3 kB)