Destination Söderåsen

Publicerad:

Projektet Destination Söderåsen går in en spännande fas i höst där vi nu har nya digitala förutsättningar att bygga varumärket Söderåsen, lära av varandra och påbörja vår gemensamma utveckling.

Lansering av en ny hemsida sker under hösten. Den kommer att ha nya funktioner och fungera som en marknadsföringsplattform för alla Söderåsens besöksnäringsföretag och influencerbesök. Även en innehållsrik bildbank kommer att lanseras i höst. Bildbanken kommer att vara tillgänglig för alla företag som deltar i Söderåsens digitala destinationsutbildning. I början av september kommer vi även gå ut med information och utbildning för att genomföra videomöten där vi kommer skapa intressegrupper och arbetsgrupper för ständiga förbättringar och utveckling. Gå in på länken härlänk till annan webbplats för att få mer information gällande projektet och tidigare nyhetsbrev.