Fokus på hållbarhet

Publicerad:

Näringslivet spelar en central roll för att vi ska nå en hållbar utveckling med balans mellan olika samhällsmål. Ekonomisk, social och miljö­mässig hållbarhet hänger alla samman. Vi hör ofta talas om begreppet hållbar utveckling men vad innebär det egentligen och vilken är affärsnyttan för våra företag?

Klippans kommun antog för några år sedan en hållbarhetspolicy som nyligen lett fram till en hållbarhetsstrategi med devisen:
”Ett hållbart Klippan – Ett Klippan där vi tillsammans arbetar för en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Många av våra företag arbetar idag utifrån FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, även om en del kanske gör det lite omedvetet. Andra har kommit väldigt långt i sitt arbete och ser nyttan i det, inte minst i kontakten med sina kunder.

– Det finns en insikt och förståelse hos de flesta av våra företagare, om att ta ett samhällsansvar. Vi vill att företagare som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor ska lyftas fram och synas mer på olika nivåer, säger Klippans näringslivschef Anders Lindberg.

Läs hela artikeln på Söderåsportalen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs Klippans kommuns Hållbarhetsstrategi här.PDF (pdf, 1.1 MB)