Företagarträff: Samverkan som gör skillnad

Publicerad:

Du som är företagare i Klippans kommun är välkommen på företagarträff på Hillesgården den 9 april!

För ett drygt år sedan bjöd Swedbank, ICA Kvantum, ICA Nära och Klippans kommuns näringslivsavdelning in till en eftermiddag på Norrehus, där vi gästades av Per Sandgren och Linnea Hassis från Arena för Tillväxt (www.arenafortillvaxt.selänk till annan webbplats). Per och Linnea belyste Klippan ur ett omvärldsperspektiv och genom dialog och diskussion fick vi värdefull input till det utvecklingsarbete som bedrivs. Många av de synpunkter som framkom har vi arbetat vidare med och nu är det dags för en summering av vad som hänt, samt fundera på vad vi ytterligare kan göra för ett bättre näringslivsklimat.

Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. Därför behöver vi förstå vad samverkan kräver av oss, och att det måste vara ett aktivt val att samverka. Det behövs mod, tillit, uthållighet, ledarskap och nytta för att lyckas med samverkan. För att utveckla och stärka individers och organisationers samarbetsduglighet och samverkanskompetens behövs kunskap, inspiration och träning.

 

Därför har vi denna gång bjudit in Arena för Tillväxt till en föreläsning och workshop under temat ”Samverkan som gör skillnad”.

Under träffen bjuder vi på lunch.


Tid
Tisdag den 9 april kl. 12.00-15.30

Plats
Hillesgården, Fastarp 4452, 264 94 Klippan.

Anmälan
Senast den 5 april via länken nedan:
https://www.simplesignup.se/private_event/149837/1c8087c91e
länk till annan webbplats

Glöm ej att meddela eventuell specialkost/allergier!

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Näringslivsavdelningen, Klippans kommun