Fortsatta livsmedelskontroller trots pandemitider

Publicerad:

Söderåsens miljöförbund fortsätter med all planerad livsmedelskontroll trots pandemitider. Kontrollen måste fortsätta trots rådande pandemi då den klassad som samhällsviktig verksamhet. 

Pandemin och smittläget innebär dock att kontrollen anpassas så att den kan ske utan risk för smitta. Bland annat har livsmedelsavdelningen på Söderåsens miljöförbund valt att planera för och utföra en del av kontrollverksamheten på distans. Detta innebär att vissa verksamheter får kontroll via telefon, Teams eller genom att uppgifter och dokument begärs in för granskning. Fortfarande behöver vissa kontroller utföras med ett fysiskt besök. Då brukar förbundets inspektörer ta kontakt innan besöket och kommer överens om hur besöket och kontrollen ska utföras.

Trots pandemin sker också en del besök fortsatt oanmält och utan förvarning. Detta sker främst vid utredningar av klagomål och tips, eller om det finns tidigare brister och avvikelser som behöver följas upp oanmält. I dessa fall görs en bedömning av inspektören innan besöket kring hur kontrollen ska utföras för att vara säker.

Även miljötillsynen fortsätter att genomföras i pandemitider både på distans och med fysiska besök i begränsad omfattning, här har förbundet fler möjligheter att anpassa tillsynen efter verksamhetens önskemål och behov.

Avgifter för livsmedelskontroll
Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter. Miljöförbundet är skyldig att ta ut en årlig avgift för kontrollen. Fakturering sker i början av varje år. Avgiften kan inte återbetala eller efterskänks. Avgiften får inte heller sänkas trots det ekonomiskt ansträngda läget för många av våra företagare.

Det miljöförbundet däremot kan vara behjälpliga med är att hjälpa till med en avbetalningsplan och att ge anstånd till betalningar upp till 90 dagar.

Söderåsens Miljöförbunds hemsida.länk till annan webbplats