Hjälp i pandemitider

Publicerad:

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet. Här har vi samlat en del av den hjälp som finns att tillgå för dig som företagare i pandemitider.