Information från Länsstyrelsen gällande handelsplatser

Publicerad:

Länsstyrelsen ger information till verksamhetsutövare om dennes skyldighet att vidta åtgärder enligt covid-19-lagen.

Verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärderna kan du läsa om härPDF (pdf, 172.9 kB).