Klippans kommun hamnar på tredjeplats i Bästa Tillväxt

Publicerad:

Priset "Bästa tillväxt" tilldelas kommuner där företagen har den bästa tillväxten under året. I Skåne län ligger Klippans kommun på en fin tredjeplats på indexet för 2019.

Mätningen utförs av kreditupplysningsföretaget Syna som varje år granskar siffror från företagens bokslut. Utmärkelsen har delats ut sedan 2007 och tilldelas den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Förra året hade företagen i Klippans kommun högst index i Skåne. I år hamnar vår kommun på en fin tredjeplats.

- Det är fantastiskt kul att våra företagare åter igen lyckas sätta Klippans kommun på kartan. Topplaceringarna de senaste fem åren har bidragit till att många fått upp ögonen för allt det positiva som händer inom näringslivet hos oss, säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun.

Indexet tas fram genom att Syna tittar på hur företagen har utvecklats mellan de två senaste årsredovisningarna samt resultatet från den senaste.

De tre värdena som mäts för att få fram ett tillväxtindex är:

  • Andelen företag som har en omsättningsökning över 5 procent.
  • Andelen företag som ökat antalet anställda.
  • Andelen företag som går med vinst enligt den senaste årsredovisningen.

Klippans kommun har varit väl förberedd med detaljplanerad verksamhetsmark under rådande högkonjunktur. Detta tillsammans med att vi vässat den kommunala organisationen för att snabbt och enkelt kunna ta emot företag som vill köpa mark, har gjort att vi kunnat tillgodose behoven på ett bra sätt.

Det händer mycket även utanför tätorten. I Ljungbyhed har det tillkommit flera intressanta företag på Ljungbyhed Park och i Östra Ljungby öppnas det under våren upp ett större verksamhetsområde vid korsningen mellan E4 och Riksväg 13. Det sistnämnda ger möjlighet för fler nyetableringar och för våra lokala företag att utvecklas.

- Innan dess ska vi inte glömma bort att fira framgångarna. I slutet av januari bjuder kommunen in de dryga trettiotalet företag som varit med och bidragit till utmärkelsen från Syna till en ”Tillväxtträff”, säger Anders. Vi vill såklart också föra dialogen vidare, om vad vi kan göra bättre för att de ska kunna fortsätta att vara verksamma på ett hållbart sätt.