Klippans kommun klättrar rejält i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat

Publicerad:

Rankingen visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Klippans kommun ligger på plats 91, det innebär en förbättring med 54 placeringar jämfört med 2016.

Klippans kommuns placering är baserad på svar från 89 lokalt verksamma företag och vi vill rikta ett tack till dem som varit med och tyckt till. Det hjälper oss att fortsätta utveckla vårt arbete och vår service till företagen i kommunen.

Här kan du ta del av Klippans kommuns resultat i sin helhet.länk till annan webbplats

Rankingen baseras framförallt på en enkätundersökning där företagare i kommunen får svara på ett antal frågor. Även statistik från SCB (statistiska centralbyrån) och UC räknas in. Totalt innehåller rankingen 18 faktorer, bland annat tjänstemäns attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler samt service till företag.

Ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är en undersökning som genomförs av Svenskt näringsliv.

Läs mer om resultatet och undersökningen här.länk till annan webbplats