Landsbygdens framtid i Nordvästra Skåne

Publicerad:

Leader Nordvästra Skåne med Öresund bjuder in till digitalt möte den 27 april. Du som bor och verkar på landsbygderna i Nordvästra Skåne kan delta.

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i kommande programperiod. Innan programperioden börjar startar ett omfattande strategiarbete med att identifiera lokala behov och möjligheter. Därför bjuder Leader Nordvästra Skåne med Öresund in till ett digitalt stormöte där alla som bor eller verkar på landsbygden i nordvästra Skåne är välkomna att delta. 

Läs mer och anmäl dig här.PDF (pdf, 109.1 kB)