Miljöbron hjälper företagare att tänka hållbart

Publicerad:

Sedan många år tillbaka har Klippans kommun ett samarbete med Miljöbron Skåne, vilket innebär att företag i kommunen kostnadsfritt kan ta hjälp av universitetsstudenter för att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Petter Magnusson, VD på Klippan Yllefabrik, är en av de företagare som tagit chansen. Under hösten genomförde en grupp på fem studenter ett projekt där de dels undersökte vilken kunskap om CSR och hållbarhet som finns bland de anställda, dels gjorde en kartläggning av vad Klippan Yllefabrik redan gör inom ramen för dessa områden. Studenterna gjorde även en prioritering av de Globala målen för hållbar utveckling för att kunna rekommendera Klippan Yllefabrik vilket av de 17 målen som de bör fokusera på. Med detta som underlag gav studentgruppen förslag och rekommendationer till Klippan Yllefabrik kring hur de i framtiden kan arbeta för att bli ett ännu mer hållbart företag.

Behöver ditt företag också hjälp? Läs mer om Miljöbron härlänk till annan webbplats.