Näringslivsnytt

Publicerad:

Med anledning av coronaviruset/covid-19 kommer här uppdaterad information för dig som är företagare. Då det råder stor osäkerhet kring händelseförloppet och läget kan ändras snabbt ber vi dig att hålla dig uppdaterad via de statliga myndigheternas hemsidor.

 

Klippans kommun har nu tagit fram konkreta åtgärder för det lokala näringslivet, allt för att underlätta för våra företag med anledning av covid-19.

Nedan finner du också information om olika aktörer som erbjuder hjälp och stöd.

Vill ni diskutera ert nuläge, tveka inte att kontakta oss.

Klippans kommuns åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid-19

  • Om kunden (företaget) begär anstånd kan kommunen förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp och i vissa fall inom alkoholutskänkning och plan- och byggärenden.
  • Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Företag som vill begära anstånd med betalning eller leverantörer som är i behov av snabbare betalning ska höra av sig till kommunens kundtjänst per telefon 0435-28000 eller mail kundtjanst@klippan.se.
  • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig tillsyn. Kommunen skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska
  • Kommunen rekommenderar Söderåsens Miljöförbund, Räddningstjänsten Söderåsen, bostadsbolaget Treklövern samt avfallsbolaget Nårab att agera på samma sätt som kommunen, d.v.s. att ha ett generöst förhållningssätt gentemot företagen
  • Kommunens näringslivsutvecklare (anders.lindberg@klippan.se) har till uppgift att ha fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur corona-pandemin påverkar verksamheten. Frågor som rör regeringens stödpaket hänvisas till respektive myndighet.
  • Kommunen skjuter upp evenemang istället för att avboka.
  • Kommunen är i behov av arbetskraft inom i första hand vård och omsorg och tar tacksamt emot tips om medarbetare som friställts eller riskerar friställning eller som kan ”avvaras” inom näringslivet. Helst ser vi att de aktuella personerna har någon form av vårdutbildning eller erfarenhet från vården.
  • Kommunen kan också komma att behöva andra yrkeskategorier som t.ex. inom transport och lokalvård

Ekonomisk rådgivning

Varsel, sjukskrivning, skilsmässa – orsakerna till att inkomsterna plötsligt minskar kan vara många, och är ofta förknippade med stor oro hos den som drabbas. Kanske har du anställda som just nu riskerar att få ekonomiska svårigheter? Klippans kommun erbjuder kostnadsfri ekonomisk rådgivning hos budget- och skuldrådgivningen.

https://www.klippan.se/omsorgstod/socialtochekonomisktstodtillvuxen/budgetochskuldradgivning.4.8f1594014547dee2a91d46.htmllänk till annan webbplats

Söderåsens miljöförbunds åtgärder för att underlätta för näringslivet

Läs mer om detta härlänk till annan webbplats

För att underlätta din informationsinhämtning har vi samlat några viktiga länkar där du kan hålla dig kontinuerligt uppdaterad:

Stödpaket till småföretag

Den 25 mars presenterade Regeringen ett nytt stödpaket som främst berör småföretag. I paketet finns ett antal förslag som innehåller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt på lokalhyra för utsatta branscher samt att det tidigare anståndet med skatteinbetalningar utökas. Du som driver enskild näringsverksamhet kan också få tillbaka betald preliminärskatt för 2019.
Läs mer om stödpaketet på Regeringens hemsida.länk till annan webbplats

Nya regler för restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om en föreskrift som gäller från och med den 25 mars 2020. Syftet är att minska spridningsrisken av Coronaviruset (covid-19) på restauranger, personalmatsalar, skolmatsalar samt andra ställen där mat serveras. Det är verksamhetsutövarnas ansvar att se till att kunderna håller avstånd så att trängsel inte uppstår i och i direkt anslutning till restaurangen. Verksamheten är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Om det inte efterlevs så kan smittskyddsläkaren besluta om att förbjuda verksamheten.

I nuläget gäller föreskriften till och med 31 december 2020.

Utförligare information finns på Folkhälsomyndighetens länk till annan webbplatsoch Livsmedelsverketslänk till annan webbplats hemsidor.

Få hjälp för att ta del av stödinsatser

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska du praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.
Telefon: 040-675 34 80 på vardagar mellan kl 9:00-12:00 samt 13:00-16:00.

ALMI har alla sin 40 kontor öppna, kontakta gärna en av deras rådgivare om du vill diskutera ditt företags situation. Kontaktinfo får du genom kundtjänst på tel 0771-55 85 00 eller på almi.selänk till annan webbplats.

De uppdaterar också sin hemsida kontinuerligt Information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder från och med 19/3 en heta linjen för alla småföretagare som vill ha stöd, hjälp och rådgivning kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av Coronaviruset. Det går även att boka ett digitalt möte om du behöver det.
Telefon: 042-18 18 20 mellan kl 8.30-12.00.