NUDGE energiträff för företagare

Publicerad:

Bli mer energieffektiv – inspirerande träff
för små och medelstora företag i Skåne den 25 januari.

Minska din energianvändning, spara pengar och minska din miljöpåverkan. För små och medelstora företag genomförs just nu satsningen NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning i samarbete med Energikontoret Skåne,
Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.

Läs mer här.PDF (pdf, 177.3 kB)