Nyhetsbrev för näringslivet

Publicerad:

Klippans kommun klättrade rejält i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat

Rankingen visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag och Klippans kommun ligger i år på plats 91, vilket innebär en förbättring med 54 placeringar jämfört med 2016.

Rankingen baseras framförallt på en enkätundersökning där företagare i kommunen får svara på ett antal frågor, även statistik från SCB och UC räknas in.

Totalt innehåller rankingen 18 faktorer, bland annat tjänstemäns attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler samt service till företag.

Vår placering grundar sig på svar från 89 lokalt verksamma företag och vi vill rikta ett tack till de som varit med och tyckt till, det hjälper oss att fortsätta utveckla vårt arbete och service till företagen i kommunen.Att flygpendla är enkelt…
Familjen Helsingborg är ett resultat av det politiska samarbetet i Skåne Nordväst där man länge sett behovet av en gemensam varumärkesplattform.

Det används när vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning, så att alla kommuner i Familjen Helsingborg växer och blir starkare.

Under året har det arbetats fram ett par produkter som har som syfte att locka till sig fler människor till vår region.

I somras var det en bilaga som gick ut med Dagens Industri och nu senast en film som vi tagit fram tillsammans med Ängelholm-Helsingborg Airport.

Flygplatsen är av mycket stor betydelse för vår regions utveckling och till företagarträffen den 22 november har vi bjudit in flygplatsens chef, Christian Ziese som föredragshållare.

 

Söderåsens miljöförbund tipsar…
Det finns möjlighet att söka bidrag för Miljöstudier.

Detta gäller företag som redan genomfört en energikartläggning och gjort åtgärder efter denna.

Mer information finns på Energimyndigheten och Energikontoret i Skåne hjälper till med eventuella ansökningar.

 

Syns du på TripAdvisor?
Tourism in Skåne har en strategi för digital turism.

Den beskriver målbilden för hur offentliga och privata aktörer inom den skånska besöksnäringen ska agera i en digitaliserad omvärld för att bäst attrahera, bistå och tillfredsställa ett ökande antal besökare.

Ditt företag finns kanske redan med i listningen och är uppdaterat med all nödvändig information med du har kanske inte tagit kontroll över ägarskapet av din produkt?

Vid årets höstträff för besöksnäringen informerades det om vikten av fortsatt digitalisering och TripAdvisor var en av de kanaler som diskuterades. 
Anders Lindberg
Näringslivschef
Telefon: 0435-285 69 
E-post: anders.lindberg@klippan.se