Nyhetsbrev för näringslivet mars

Publicerad:

Robin Hedström och NicolasTegsell Rodrigues – Kvalificerade drönaroperatörer

Säsongens första företagarträff gick av stapeln i Ljungbyhed, där vi träffade elever från Sveriges första yrkeshögskoleutbildning för kommersiella drönaroperatörer.

På den årliga träffen för besöksnäringen på Söderåsen presenterade Länsstyrelsen Skåne arbetet med EUROPARC-certifieringen av Söderåsens nationalpark.
Parallellt med certifieringen hoppas kommunerna på att kunna vidareutveckla Söderåsen som besöksdestination tillsammans med näringen, föreningar och nationalparken. Om allt faller i god jord är planerna att en LEADER-ansökan för det samma ska vara klar att skickas in under april månad. Mer om detta i kommande utskick.

Klippankartan 2018 är nu tryckt och klar för avhämtning i kommunens kundtjänst på Trädgårdsgatan 12, för den som så önskar.
Beställ kartorna på anna.thornqvist@klippan.se , glöm inte ange antal och när du vill hämta dem.
Kundtjänsts öppettider är måndag till torsdag kl. 08.00 - 17.00, samt fredag kl. 08.00-16.00.

Turistinformationen håller stängt p.g.a. sjukdom till första veckan i maj, då vi åter öppnar för säsongen.
Robert Patzelt kommer att rycka in som vikarie för Matilda Brozén. Robert är väl förtrogen med regionen och har tidigare bl.a. arbetat med Familjen Helsingborgs exportmognadsprojekt.
Vi hälsar Robert välkommen!

Säsongens första företagarträff gick av stapeln i Ljungbyhed, där vi träffade elever från Sveriges första yrkeshögskoleutbildning för kommersiella drönaroperatörer.
De informerade bl.a. om utbildningen och de många olika användningsområden där drönare vinner mark.
Utöver att det gavs tillfälle att bekanta sig med verksamheten på Flygteknikcenter, fanns även det Linköpingsbaserade företaget CybAero på plats och presenterade sitt drönarkoncept.

Konsument Helsingborg besökte oss på träffen för fastighetsägare och köpmän.
Här får du som företagare i Klippan kostnadsfritt råd och information i dina konsumenträttsliga ärenden.

Företagsbesök har den senaste tiden avlagts på Colorama, Fyshuset, Guns Mode och Join AB.
Kommande månad besöker delar av kommunledningen bl.a. Hotel Klippan Gästis och Karlsson Climate AB.

Ung Drive – Sommarlovsentreprenörer
Även i år satsar vi på att låta en grupp ungdomar få lära sig mer om entreprenörskap och få chansen att driva sitt eget företag under sommaren.
Tillsammans med kommunerna Bjuv och Åstorp kommer totalt 45 ungdomar att delta i Ung Drive.
Läs mer om Ung Drive och ansök på www.ungdrive.se

You Tube-kanalen Business Academy är nu fylld med nya webutbildningar.
Under spellistor hittar du tre utbildningar gällande Facebook, Tripadvisor och Google my Business.

Sociala medier…
”Film i Sociala Medier – Lär dig filma och klippa med mobilen",
länk till annan webbplats

Söderåsens Miljöförbund påminner om kölmedierapportering.
Den 31 mars är sista dagen för inlämning av köldmedierapporter för år 2017. Har ni en anläggning med en total köldmediemängden överstigande 14 ton koldioxidekvivalenter ska en köldmedierapport lämnas in till Söderåsens Miljöförbund. Se http://www.smfo.se/koldmedia för mer information.

I bifogad fil hittar du inbjudan till en informationskväll om solceller.

Vill du påverka vår framtid?
Ta emot PRAO och praktikanter, i den bifogade filen hittar du information om vårens PRAO.

Ny dataskyddsförordning - GDPR
EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter, GDPR, som ska börja tillämpas i maj 2018 och med anledning av detta ser vi nu över våra register.
Du får detta meddelande eftersom din e-postadress (och eventuellt telefonnummer) finns med i vårt register som näringslivsavdelningen i Klippans kommun använder för att skicka ut information, nyheter och inbjudningar. Vill du inte längre finnas med i registret, meddelar du detta via e-post till anders.lindberg@klippan.se

Företagardagarna – Business Breakfast
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen gästar vår Business Breakfast.
Vi rivstartar Företagardagarna med en inspirerade Business Breakfast med en föreläsning om det politiska läget i Sverige inför valet i höst och hur världspolitiken påverkar vårt val.

 

På gång… (Prel. kalender för näringslivsaktiviteter 2018)

Datum

Tid

Aktivitet

April

 

 

10

10.00-12.00

Företagsbesök *

17

14.00-16.00

Företagsbesök *

24

10.00-12.00

Företagsbesök *

Maj3

14.00-16.00

Företagsbesök *

3

18.00-21.00

 Nätverksträff för våra större företag

18-19

Heldagar

Företagardagarna på Lindab Arena

29

10.00-12.00

Företagsbesök * (Skåne Innovation week)

30

14.00-16.00

Företagsbesök * (Skåne Innovation week)

30

18.00-22.00

Köpmanspris/ Näringslivspris/Årets Företagare

Juni7

10.00-12.00

Företagsbesök *

14

10.00-12.00

Företagsbesök *

JuliAugusti16

10.00-12.00

Företagsbesök *

23

12.00-13.30

Nätverksträff för banker & mäklare

23

14.00-16.00

Företagsbesök *

September11

07.30-09.00

Företagarträff - Landsbygdens fördelar

Oktober2

07.00-09.00

Företagarträff - Kommuninfo.

v41

Heldag

HBG Talks

4

10.00-12.00

Företagsbesök *

10

14.00-16.00

Företagsbesök *

16

10.00-12.00

Företagsbesök *

18

15.00-17.00

Företagarträff - Besöksnäringen i Klippan

23

10.00-12.00

Företagsbesök *

November6

10.00-12.00

Företagsbesök *

13

10.00-12.00

Företagsbesök *

December*Företagsbesök
Syftet med att vi (delar av kommunledningen) besöker företagare i deras vardag är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar.
Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner.
Dessutom får vi veta vilka förväntningar företagare har på Klippans kommun.
Vill du att vi hälsar på hos just dig, så hör av dig.