Omställningscheckar

Publicerad:

Omställningscheckarna är ett stöd till företag som drabbats hårt av Coronapandemin. Pengarna ska gå till köp externt konsultstöd med syfte att hjälpa företag att ställa om sin verksamhet för att säkra långsiktig fortlevnad. Syftet med konsultinsatsen ska vara att höja kunskapsnivån och inte vara en del av ordinarie verksamhet.

Mer information om stödet och kring hur utfallet varit på kommunnivå hittar du härPDF (pdf, 1.7 MB).