Öppna jämförelser Företagsklimat

Publicerad:

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör varje år. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Under 2019 har Klippans kommun tagit ett rejält kliv i rätt riktning.

Från 2018 till 2019 har vi tagit oss från plats 93 till 55 bland de 173 deltagande kommunerna.
Glädjande är att det samlade ”Nöjdkundindex” (NKI-värdet) för Klippan ökat från 73 till 76.
Möjligtvis kan det vara effekten av den tidigare utbildningsinsatsen ”Förenkla Helt Enkelt” som vi nu kan se.
Läs mer härlänk till annan webbplats.