Projektet Hela vägen skapar möjligheter

Publicerad:

Hela vägen är en satsning inom arbetsmarknaden i Klippans kommun. Målgrupperna är både personer som behöver stöd på vägen mot en sysselsättning och arbetsgivare som kan tänkas ta emot en ny kollega.

Hela vägen riktar sig till unga vuxna (16–29 år) som är i ett utanförskap och står väldigt långt från arbetsmarknaden. Målet är ett innanförskap och en sysselsättning utifrån personens egna förutsättningar, till exempel ett jobb, en utbildning, praktik eller någon annan form.

Fokus ligger på personer med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) och de som upplever någon form av psykisk ohälsa.

Genom projektet ges också stöd och kompetensutveckling till arbetsgivare om vad NPF är och vad det innebär att anställa en person med de förutsättningarna med ett jämställdhetsperspektiv.

Är du arbetsgivare och intresserad av att vara en del av satsningen Hela vägen? Välkommen att kontakta projektledare Anne Blomquist, telefon 0435-287 62 eller e-post anne.blomquist@klippan.se.

Hela vägen är ett samverkansprojekt som ägs av Kommunförbundet Skåne och finansieras av Europeiska socialfonden. Klippans kommun är en av tre deltagande kommuner och representerar området nordvästra Skåne.