SKL presenterar Öppna jämförelser Företagsklimat 2018

Publicerad:

Varje år genomför Sveriges kommuner och landsting en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Den öppna jämförelsen resulterar i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) för varje kommun. De områden som undersöks är; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI tas fram genom att företagare i kommunen får svara på en enkät samt genomföra intervjuer via telefon och e-post.

Resultatet för 2018 är presenterat och Klippans kommun har minskat med fem på indexet, från 78 till 73 och hamnar på en placering på plats 93 av 171.

Vill du veta mer? Då rekommenderar vi ett besök på SKL:s hemsida som du hittar här.länk till annan webbplats