Söderåsenkommunerna satsar på gemensam destinationsutveckling

Publicerad:

Klippans kommun har, i samarbete med Åstorp, Bjuv och Svalöv, beviljats Leaderstöd för att starta upp ett spännande projekt. Fokus är att Söderåsen och området runt den ska bli ännu mer attraktivt för besökare.

Destination Söderåsen har också fått godkänt av både Leader och Jordbruksverket vilket betyder att den gemensamma satsningen blir av. Arbetet startar upp i början av oktober och pågår till 2021. Rekrytering av projektledare är igång.

Näringslivschef Anders Lindberg är en av dem som arbetar med projektet. Så här tänker han om Destination Söderåsen.
- Det finns en stor potential för tillväxt inom besöksnäringen men med satsningar på tillväxt följer också ett ansvar, som bl.a. innebär att vi måste ha ett hållbarhetsperspektiv i fokus. Satsningen innebär också ett sätt att hitta synergieffekter, stimulera till nytänkande och innovationer, samt bilda starkare nätverk.

- För att ta tillvara den potential som Söderåsen har, behövs samverkan mellan besöksnäringens aktörer, kommunen och länsstyrelsen. Vår ambition är även att på ett tidsenligt sätt marknadsföra Söderåsen för att ta fler marknadsandelar och utvecklas i snabbare takt än andra destinationer.

- Jag är glad för att de fyra kommunerna gemensamt gör en insats och ansökan till Jordbruksverket nu är godkänd och ser med spänning på vad som kan hända på Söderåsen.

Detta är Destination Söderåsen
Förutom de fyra kommunerna är även Söderåsens nationalpark och flera lokala föreningar och företag med i projektet. Det gemensamma syftet med projektet är att utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination med ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen. Det sker genom kompetensutveckling, samverkan, en gemensam marknadsföring samt en tydlig profilering.

Den totala projektbudgeten är på 4,3 miljoner, varav 3,6 miljoner är stöd från Leader.

Vad är Leader?
Leader är en metod som framför allt används i syfte att utveckla landsbygden inom EU. I ett Leaderprojekt samarbetar offentlig, privat och ideell sektor för att göra just det och till hjälp kan de ansöka om att få bidrag/stöd från de olika fonderna som ingår i Leader.

Läs mer på Leader nordvästra Skåne med Öresunds hemsida.länk till annan webbplats