Sök tillstånd för gatupratare

Publicerad: 2020-06-02

Att skapa trygghet på våra gångbanor är ett högprioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. I detta arbete tar kommunen särskild hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade. Fokus ligger på att trygga olika trafikmiljöer. Som ett led i detta är det nödvändigt att verksamheter som önskar ha en gatupratare söker tillstånd för detta.

HärPDF (pdf, 99.5 kB) finns mer information.